Seminarai

Seminarai

Spalio 18 d.
Seminaras Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos mokytojams „Formuojamasis vertinimas mokinių pasiekimams ir pažangai”
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Savivaldaus mokymosi sistemos taikymas praktikoje”
Lektorės: prof. dr. A. Kazlauskienė, doc. dr. R. Gaučaitė  

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-10-18 11 val.
Atsakingas:
V. Stipinienė
Spalio 19 d.
Edukacinė stažuotė Kazlų Rūdos K. Griniaus gimnazijos skyriaus P. Dovydaičio progimnazijos mokytojams „Probleminis mokymas(is)”
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ugdymo(si)” proceso tobulinimas, plėtojant profesinį bendradarbiavimą ir kuriant mokymą(si) įgalinančią aplinką” Garliavos Jonučių progimnazijoje
Data ir vieta:
Garliavos Jonučių progimnazija, 2021-10-19 8.00 val
Atsakingas:
V. Stipinienė
Spalio 19 d.
Seminaras meninio ugdymo mokytojams „Šiuolaikinės muzikos pamokos modelis, aktyvūs mokymo metodai, vertinimas”
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Nuo muzikinės idėjos iki praktikumo”
Lektorė – Jolanta Bernotaitienė
Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-10-19 15 val.
Atsakingas:
Ž. Kemeklienė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio 20 d.
Seminaras-edukacinė išvyka Kauno r. ikimokyklinio, priešmokyklinio, ikimokyklinio meninio(muzikos) ugdymo mokytojams „Muzikinis, projektinis ugdymas įstaigoje „Dainuojantis pasaulis“
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Muzikinės veiklos darželyje, pradinėse klasėse: ugdymo metodai, inovatyvios ugdymo praktikos”
Lektorė – Neringa Lapinskienė
Data ir vieta:
2021-10-20
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio 22 d.
Nemokamas seminaras Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo sveikatos ugdytojams ir koordinacinių grupių nariams „Darbuotojų savivertė/saviveiksmingumas, pasitikėjimas, savi-atjauta”
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas”.
Lektorė: Evelina Savickaitė-Kazlauskė
Data ir vieta:
2021-10-22 13.30 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio 26 d.
Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Būdai, kaip literatūros pamoką padaryti įdomią: integracija ir aktualizacija literatūros ugdymo procese?“
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Sumanaus skaitytojo ugdymas XXI amžiuje: kaip sudominti mokinius literatūra?“
Lektorius – dr. Mindaugas Grigaitis, Vilniaus universiteto, lektorius; Kauno jėzuitų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas
Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-10-26 15 val.
Atsakingas:
A. Čibirienė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio 27 d.
Seminaras fizinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojams „Įtraukusis fizinis ugdymas: patarimai iš sporto salės”
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Fizinis raštingumas: teorija ir praktika mokykliniame fiziniame ugdyme”
Lektorė – Laima Trinkūnienė (Lietuvos sporto universitetas) ir jungtinė lektorių praktikų komanda
Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-10-27 14 val.
Atsakingas:
L. Montrimaitė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio 28 d.
Seminaras Kauno r. pradinio ugdymo mokytojams Gilaus supratimo ir argumentavimo gebėjimų ugdymas per matematikos pamokas” (II dalis)
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą  ,,Matematinės kompetencijos ugdymas pradinėje mokykloje”
Lektorė - doc. dr. V. Sičiūnienė, VDU Švietimo akademija
Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-10-28 14 val.
Atsakingas:
V. Stipinienė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio 28 d.
Nemokamas seminaras Jonavos rajono gamtos mokslų mokytojams „Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, pramonei ir medicinai“
Aprašymas:
Jungtinė lektorių grupė
Data ir vieta:
Jonavos Senamiesčio gimnazija, 2021-10-28 10 val.
Atsakingas:
D. Klimantavičienė
Spalio 28 d.
Seminaras meninio ugdymo mokytojams „Sėkminga muzikos pamoka su IKT”
Aprašymas:

Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Nuo muzikinės idėjos iki praktikumo”

Lektorė: Jurgita Turlienė

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-10-28 15 val.
Atsakingas:
Ž. Kemeklienė
Registracija į renginį Registruotis
Spalio 29 d.
Nemokamas seminaras Kauno rajono SSM tinklo sveikatos ugdytojams ir koordinacinių grupių nariams „Emocinis Intelektas (EI) psichologiniam atsparumui ugdyti: darbas su mintimis, emocijomis ir elgesiu”
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas”.
Lektorė: Evelina Savickaitė-Kazlauskė
Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-10-29 13.30 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną