Seminarai

Seminarai

Balandžio 13 d.
Seminaras Kauno „Saulės” gimnazijos mokytojams „Personalizuotas ugdymas – nauja ar gaivinama seniai pasitvirtinusi idėja“
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo į(si)traukimo iki į(si)vertinimo”
Lektorė - dr. Rasa Nedzinskaitė, VDU Švietimo akademija

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-13 12 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Balandžio 13 d.
Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą. Įvadinė dalis”
Aprašymas:
Pagal programą  „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą”
Lektorė – Gintarė Visockė-Vadlugė
Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-13 13 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis
Balandžio 15 d.
Seminaras Vilniaus rajono Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos mokytojams „Šiuolaikiniai mokymąsi skatinantys metodai”
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo į(si)traukimo iki į(si)vertinimo”
Lektorė - dr. Rasa Nedzinskaitė, VDU Švietimo akademija

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-15 13 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Balandžio 15 d.
Grupinės supervizijos mokymai „Pamokos studija” (I dalis) Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos pedagogams
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Ugdymo(si) proceso tobulinimas, plėtojant profesinį bendradarbiavimą ir kuriant mokymą(si) įgalinančią aplinką”.
Lektorės: Rita Čėplaitė ir Loreta Mikelionienė, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

Data ir vieta:
„MS TEAMS“ platforma, 2021-04-15 15 val.
Atsakingas:
V. Stipinienė
Balandžio 15 d.
Seminaras švietimo įstaigų vadovams ir pavaduotojams ugdymui „Įtraukiojo ugdymo praktikos link” (I dalis)
Aprašymas:
Jungtinė lektorių grupė

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-15 10 - 17 val.
Atsakingas:
L. Ruzgienė
Registracija į renginį Registruotis
Balandžio 15 d.
Seminaras Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis” mokytojams „Ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai“
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo organizavimo, planavimo ir  vaiko pasiekimų bei pažangos vertinimo sistema”
Lektorė - doc. dr. Birutė Autukevičienė, VDU Švietimo akademija

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-15 13 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Balandžio 16 d.
Nemokamas tęstinis seminaras Kauno rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjams „Rinkodara neformaliajame suaugusiųjų švietime” (I dalis)
Aprašymas:
Lektoriai: dr. Dominyka Venciūtė, dr. Indrė Pikturnienė

Mokymai finansuojami Kauno rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos lėšomis.

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-16 9.00 - 12.30 val.
Atsakingas:
L. Montrimaitė
Registracija į renginį Registruotis
Balandžio 16 d.
Seminaras švietimo įstaigų vadovams ir pavaduotojams ugdymui „Įtraukiojo ugdymo praktikos link“ (II dalis)
Aprašymas:
Jungtinė lektorių grupė
Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-16 10 - 17 val.
Atsakingas:
L. Ruzgienė
Balandžio 19 d.
Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Formalusis raštingumas: rašybos įgūdžių lavinimas“
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika” (IV modulis)
Lektorė -  VDU Švietimo akademijos Mokytojų rengimo instituto docentė Laimutė Bučienė

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-19 15 val.
Atsakingas:
A. Čibirienė
Registracija į renginį Registruotis
Balandžio 19 d.
Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Vaiko emocijų ir netinkamo elgesio valdymas”
Aprašymas:
Pagal programą „Emociškai saugios ir akademiškai inovatyvios mokymo(si)  ir ugdymo(si) aplinkos kūrimas”
Lektorė - psichoterapeutė Jolanta Karvelienė


Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-19 13 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis
Balandžio 20 d.
Seminaras mokyklų bibliotekininkams „Bibliotekininkystės pagrindai”
Aprašymas:
Pagal 40 val.  kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokyklos biblioteka - daugiafunkcė mokymosi erdvė”
II dalis
Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-20 10 val.
Atsakingas:
D. Klimantavičienė
Registracija į renginį Registruotis
Balandžio 20 d.
Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą. Įvadinė dalis”
Aprašymas:
Pagal programą  „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą” II srautas
Lektorė – Gintarė Visockė-Vadlugė

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-20 13 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis
Balandžio 21 d.
Kvalifikacijos tobulinimo programa Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokytojams „Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo į(si)traukimo iki į(si)vertinimo” (II dalis)
Aprašymas:
Lektorė - dr. Rasa Nedzinskaitė,  VDU Švietimo akademija
Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-21 12 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Balandžio 21 d.
Seminaras fizinio ugdymo mokytojams „Fizinio ugdymo mokytojo pareigos: ar viską galiu įvykdyti?“
Aprašymas:
Lektorė –  doc. dr. Laima Trinkūnienė (Lietuvos sporto universitetas)

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-21 15 val.
Atsakingas:
L. Montrimaitė
Registracija į renginį Registruotis
Balandžio 22 d.
Nemokamas tęstinis seminaras Kauno rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjams „Rinkodara neformaliajame suaugusiųjų švietime” (II dalis)
Aprašymas:

Lektoriai: dr. Dominyka Venciūtė, dr. Indrė Pikturnienė


Mokymai finansuojami Kauno rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos lėšomis

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-22 9.00 - 12.30 val.
Atsakingas:
L. Montrimaitė
Balandžio 22 d.
Grupinės supervizijos mokymai „Pamokos studija” (II dalis) Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos pedagogams
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Ugdymo(si) proceso tobulinimas, plėtojant profesinį bendradarbiavimą ir kuriant mokymą(si) įgalinančią aplinką”.
Lektorės: Vilma Vitkauskienė ir Rita Čėplaitė, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

Data ir vieta:
„MS TEAMS“ platforma, 2021-04-22 9 val.
Atsakingas:
V. Stipinienė
Balandžio 22 d.
Seminaras matematikos mokytojams „Aprašomoji statistika”
Aprašymas:
Pagal 80 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Inovacijos matematinio ugdymo srityje“
Lektorius -  prof. Ričardas Krikštolaitis

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-22 15 val.
Atsakingas:
D. Klimantavičienė
Balandžio 23 d.
Seminaras pradinių klasių mokytojams „STEAM ir tyrinėjimu grįstas pradinis ugdymas” (I dalis)
Aprašymas:
Lektorius - Giedrius Vaidelis

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-23 13 val.
Atsakingas:
L. Ruzgienė
Registracija į renginį Registruotis
Balandžio 26 d.
Seminaras pradinių klasių mokytojams „STEAM ir tyrinėjimu grįstas pradinis ugdymas” (II dalis)
Aprašymas:
Lektorius - Giedrius Vaidelis
Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-26 13 val.
Atsakingas:
L. Ruzgienė
Balandžio 27 d.
Kvalifikacijos tobulinimo programa Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokytojams „Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo į(si)traukimo iki į(si)vertinimo” (III dalis)
Aprašymas:
Lektorė - dr. Rasa Nedzinskaitė,  VDU Švietimo akademija
Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-27 12 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Balandžio 28 d.
Seminaras Kulautuvos pagrindinės mokyklos mokytojams „Individualizuotas, diferencijuotas ir personalizuotas mokymas siekiant mokinių mokymo(si) sėkmės”
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo į(si)traukimo iki į(si)vertinimo”
Lektorė - Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-28 12 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Balandžio 28 d.
Seminaras Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytojams „Šeimos ir mokyklos partnerystė: svarbiausi bendravimo ir bendradarbiavimo raktai“
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Mokytojo asmeninių galių ir bendruomenės sutelktumo stiprinimas“.
Lektorė - psichologė Asta Blandė

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-28 12 val.
Atsakingas:
V. Stipinienė
Balandžio 28 d.
Seminaras pradinių klasių mokytojams „Kas keičiasi atnaujinamoje matematikos programoje. Kaip pasirengti pokyčiams?“
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą “Matematika pradiniame ugdyme”
Lektorė - Viktorija Sičiūnienė

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-28 15 val.
Atsakingas:
D. Klimantavičienė
Registracija į renginį Registruotis
Balandžio 29 d.
Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Laiko planavimas: darbo krūvio ir chaoso valdymas pokyčių sąlygomis”
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Pedagogo motyvacijos ir produktyvumo stiprinimas švietimo sistemos pokyčių sąlygomis”.
Lektorė: psichologė Irma Čekauskienė


Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-04-29 13 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną