Seminarai

Seminarai

Gegužės 10 d.
Seminaras Domeikavos gimnazijos mokytojams „Mokytojo asmeninių galių ir bendruomenės sutelktumo stiprinimas“
Aprašymas:
Lektorė – psichologė Asta Blandė
Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-05-10 12 val.
Atsakingas:
D. Klimantavičienė
Gegužės 10 d.
Seminaras lietuvių kalbos mokytojams „Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimas: gramatinės formos ir jų vartojimas“
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Taikomoji mokyklinė gramatika: teorinės aktualijos ir praktika“ (V modulis)
Lektorė – doc. dr. Laimutė Bučienė, VDU Švietimo akademijos Mokytojų rengimo institutas

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-05-10 15 val.
Atsakingas:
A. Čibirienė
Gegužės 11 d.
Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Kimochis programos socialinių emocinių įgūdžių ugdymo veiklų rengimas ir vedimas. Kimochis programos galimybės” (II dalis)
Aprašymas:
Pagal programą „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochis programą”
Lektorė: Gintarė Visockė-Vadlugė

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-05-11 13 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis
Gegužės 18 d.
Seminaras Kauno „Saulės“ gimnazijos mokytojams „Personalizuotas ugdymas – nauja ar gaivinama seniai pasitvirtinusi idėja“
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Šiuolaikinės pamokos tobulinimas: nuo į(si)traukimo iki į(si)vertinimo”
Lektorė – dr. Rasa Nedzinskaitė - Mačiūnienė, VDU Švietimo akademija

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-05-18 12 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Gegužės 19 d.
Seminaras Kauno Tado Ivanausko progimnazijos mokytojams „Kai vaikas nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis?“
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Įvairių gebėjimų mokinių pažinimas, motyvavimas, paramos ir pagalbos jiems teikimas”.
Lektorius – psichologas Evaldas Karmaza

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-05-19 13 val.
Atsakingas:
V. Stipinienė
Gegužės 19 d.
Seminaras Šakių r. Griškabūdžio gimnazijos mokytojams „Įdomi ir naudinga pamoka. Kaip tai paversti realybe?“
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Šiuolaikinė pamoka. Kaip siekti kiekvieno mokinio pažangos?”
Lektorė – psichologė Irma Čekauskienė

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-05-19 12 val.
Atsakingas:
V. Stipinienė
Gegužės 20 d.
Seminaras „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai ir naujovės 2021 m.”
Aprašymas:
Lektorius - Saulius Mažeikis, VšĮ Viešųjų pirkimų agentūros direktoriaus pavaduotojas
Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-05-20 10 val.
Atsakingas:
D. Klimantavičienė
Registracija į renginį Registruotis
Gegužės 20 d.
Seminaras matematikos mokytojams „Mokinių motyvacijos mokytis matematikos skatinimo būdai”
Aprašymas:
Pagal 80 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Inovacijos matematinio ugdymo srityje“
Lektorė - doc. dr. Sigita Urbonienė

Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-05-20 15 val.
Atsakingas:
D. Klimantavičienė
Gegužės 24 d.
Seminaras Kauno r. SSM ugdytojams, SSM koordinacinių darbo grupių nariams „Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais”
Aprašymas:
Pagal programą „Mokytojo asmeninių galių ir bendruomenės sutelktumo stiprinimas”
Lektorė - psichologė Asta Blandė
Data ir vieta:
,,Zoom” platforma, 2021-05-24 13 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną