Seminarai

Seminarai

Birželio 27 d.
Seminaras – edukacinė išvyka Vilkijos gimnazijos mokytojams „Raudondvaris ir Raudondvario dvaras nuo seniausių laikų iki šiandienos“
Aprašymas:
Pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ugdymo proceso tobulinimas plėtojant profesinį bendradarbiavimą ir kuriant mokymą(si) įgalinančią aplinką“
Data ir vieta:
Raudondvario dvaras, 2022-06-27 11 val.
Atsakingas:
A. Čibirienė
Birželio mėn.
Seminaras Piliuonos gimnazijos mokytojams „Mokytojų ir pagalbos specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas”
Aprašymas:

Lektorė: Aušra Urbaitytė

Pagal suderintą mokymų grafiką

Data ir vieta:
2022-06-30
Atsakingas:
D. Klimantavičienė
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną