Rusų kalbos metodinis būrelis

Būrelio nariai

Jolanta Dijokienė

pirmininkė

Mokytoja metodininkė

Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla

Rima Petkevičienė

sekretorė

Mokytoja metodininkė

Jonučių progimnazija

Ona Stašaitienė

narė

Mokytoja metodininkė

Jonučių progimnazija

Loreta Juškienė

narė

Vyresnioji mokytoja

Raudondvario gimnazija

Rita Jakienė

narė

Mokytoja metodininkė

Babtų  gimnazija