Renginiai

Atgal

Seminarai

Seminaras švietimo, kultūros darbuotojams, pedagogams, valstybės tarnautojams „Efektyvi komunikacija ir pažangiausi susikalbėjimo būdai“
Aprašymas:
Lektorius: Vygandas Pikčiūnas

Data ir vieta:
Švietimo centras, 2019-02-18 10 val.
Atsakingas:
L. Ruzgienė
Registracija į renginį Registruotis
Seminaras Ežerėlio ir Zapyškio pagrindinių mokyklų mokytojams „Socialiniai vaidmenys ir perdegimo sindromas"
Aprašymas:
Lektorė – psichologė Vida Lipskytė
Data ir vieta:
Ežerėlio pagrindinė mokykla, 2019-02-18 10 val.
Atsakingas:
L. Ruzgienė


Metodiniai renginiaiSeminarai

Seminaras Kulautuvos pagrindinės ir Batniavos daugiafukcinio centro mokyklos mokytojams „Pa(si)dalytosios lyderystės įgyvendinimo švietimo įstaigoje galimybės ir problemos“
Aprašymas:
Lektorius: Gargždų pagr. mokyklos direktorius E.Žiogas
Data ir vieta:
Batniavos daugiafunkcinis centras, 2019-02-19 10 val.
Seminaras Neveronių gimnazijos bendruomenei „Individuali mokinio pažanga, akcentuojant formuojamąjį vertinimą ir mokymosi strategijas“
Aprašymas:
Lektorė: Jūratė Petronienė, Kėdainių r. Josvainių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Data ir vieta:
Neveronių gimnazija, 2019-02-19 10 val.
Atsakingas:
E.Žaromskienė
Seminaras Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos bendruomenei „Suaugusiųjų įtaka vaikų motyvacijai ir pasirinkimams“
Aprašymas:
Lektorius: V. Arvasevičius
Data ir vieta:
Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, 2019-02-19 14 val.
Atsakingas:
L. Ruzgienė
Kvalifikacijos tobulinimo programa kūno kultūros mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą
Aprašymas:

Lektorė: LSU dr. Laimutė Trinkūnienė

Vasario 19 ir 20 d. Švietimo centre, 21 ir 22 d.  Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje

Data ir vieta:
Švietimo centras, Kauno Tado Ivanausko progimnazija, 2019-02-19 - 2019-02-22
Seminaras pedagogams ir ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui „Metinių tikslų bei užduočių pedagogams metiniam pokalbiui nustatymas ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje įstaigoje“
Aprašymas:
Lektorė – Asta Tamušauskaitė, socialinių mokslų srities edukologijos krypties mokslų daktarė
Data ir vieta:
Rokų mokykla - darželis, 2019-02-19 9.30 val
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis
Seminaras Kauno Juozo Grušo gimnazijos mokytojams „Mokinio pažangos matavimas“
Aprašymas:
Lektorė: Astra Korsakienė, Biržų „Aušros“ gimnazijos mokytoja ekspertė
Data ir vieta:
Kauno J.Grušo gimnazija, 2019-02-20 10 val.
Atsakingas:
E.Žaromskienė
Seminaras direktorių pavaduotojams ugdymui (bendrojo) „Mokyklos pažangos sampratos kūrimas, pažangos stebėjimas ir matavimas“
Aprašymas:
Lektorė: NMVA mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė
Data ir vieta:
Švietimo centras, 2019-02-21 10 val.
Atsakingas:
L. Ruzgienė
Registracija į renginį Registruotis


Metodiniai renginiai

Lietuvių kalbos mokytojų ir bibliotekininkų metodinė išvyka į Vilniaus knygų mugę.
Aprašymas:
..
Data ir vieta:
Vilniaus LITEXPO , 2019-02-21
Atsakingas:
D. Klimantavičienė, L. Montrimaitė


Seminarai

Seminaras Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pedagogams „Pamokos kokybės valdymas“
Aprašymas:
Lektorius Vincas Tamašauskas,  Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas
Data ir vieta:
Kauno A. Puškino gimnazija, 2019-02-22 9 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Seminaras (su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą) pedagogams, socialiniams darbuotojams, psichologams, tėvams „Santaikos pedagogika: kuriantis ir harmoningas bendravimas“
Aprašymas:

Lektorius: Aleksej Babajanc (Krasnodaras, Rusija)

Praktinės psichologijos aukštosios mokyklos direktorius; pedagogas; šeimos santykių ir verslo psichologas konsultantas; tarptautinių psichologinių seminarų ir treningų rengėjas mokytojams, tėvams ir vaikams

Daugiau apie renginį čia

Registracija:  https://goo.gl/forms/SnNR9OoRSVCeJMBk1

Tel. (8 37) 33 25 29

Data ir vieta:
Verslo lyderių centras BLC (K. Donelaičio g. 62, V. Putvinskio g. 53), 2019-02-23 - 2019-02-24 12 val.
Atsakingas:
L.Ruzgienė, R.Sasnauskienė, „Vaikystės lobiai“ direktorė Gitana Mikutytė – Palekienė
Registracija į renginį Registruotis
Seminaras įvairių dalykų mokytojams „Pasiruošimas egzaminams: baimės, pasitikėjimo ir motyvacijos dermė“
Aprašymas:

Lektorė: psichologė Ramunė Murauskienė
Data ir vieta:
Švietimo centras, 2019-02-25 12 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Registracija į renginį Registruotis
Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Ugdymo organizavimas ir vaiko pasiekimų vertinimas“
Aprašymas:
Lektorė:  doc. dr. Birutė Autukevičienė (VDU)
Data ir vieta:
Švietimo centras, 2019-02-26 12 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis


Metodiniai renginiai

29-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10-12 kl.)
Aprašymas:
..
Data ir vieta:
VDU Žemės ūkio akademija, 2019-02-26
Atsakingas:
L.Montrimaitė
8-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada „Mano gaublys“ (1-8 kl.)
Aprašymas:
..
Data ir vieta:
VDU Žemės ūkio akademija, 2019-02-26
Atsakingas:
R. Sasnauskienė


Seminarai

Seminaras Čekiškės P.Dovydaičio gimnazijos pedagoginei bendruomenei „Neišvengiami skaitmeninių mąstymų pokyčiai mokykloje“
Aprašymas:
Lektorė: Rūta Filončikienė
Data ir vieta:
Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija, 2019-02-27
Atsakingas:
L. Ruzgienė
Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, direktorių pavaduotojams ugdymui „Metinės pedagogo veiklos vertinimo ataskaitos rengimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje“
Aprašymas:
Lektorė: Asta Tamušauskaitė, socialinių mokslų srities edukologijos krypties mokslų daktarė
Data ir vieta:
Švietimo centras, 2019-02-27 12 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Registracija į renginį Registruotis


Metodiniai renginiai

8-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada „Mano gaublys“ (9 - 12 kl.)
Aprašymas:
..
Data ir vieta:
Garliavos Jonučių progimnazija, 2019-02-27
Atsakingas:
R. Sasnauskienė


Seminarai

Seminaras mokytojams, logopedams, spec.pedagogams „Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“
Aprašymas:
Lektorė: logopedė ekspertė Laima Paulauskienė (Joniškio PPT)
Data ir vieta:
Švietimo centras, 2019-02-28 12 val.
Atsakingas:
R. Zabielienė, E. Šukienė


Metodiniai renginiai

Kauno rajono III klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas „Skaitau, rašau, pagalbos neprašau“
Aprašymas:
..
Data ir vieta:
Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla, 2019-02-28 12 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė, M. Čėplienė
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną