Pedagoginė psichologinė pagalba

Atgal

Pedagoginė psichologinė pagalba

Visą mėnesį
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas, išvadų bei rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas
Aprašymas:
registracija tel.  8 37 380065
Data ir vieta:
2020-10-30
Atsakingas:
D. Balčiūnas, E. Šukienė, R. Zabielienė, A.Markauskienė, J. Taleikytė, R. Stonienė, R. Ramanauskienė
Visą mėnesį
Konsultacijų tėvams (globėjams/rūpintojams), švietimo pagalbos specialistams, mokiniams teikimas
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
2020-10-30
Atsakingas:
R. Zabielienė, E. Šukienė
Visą mėnesį
Pažymų dėl lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, rengimas
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
2020-10-30
Atsakingas:
D. Balčiūnas, E. Šukienė, R. Zabielienė, A.Markauskienė, J. Taleikytė, R. Stonienė, R. Ramanauskienė
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną