Pedagoginė psichologinė pagalba

Atgal

Pedagoginė psichologinė pagalba

Visą mėnesį
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas, rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas
Aprašymas:
Registracija tel.   8 37 380065
Data ir vieta:
2021-02-28
Atsakingas:
D. Balčiūnas, E. Šukienė, R. Zabielienė, A.Markauskienė, J. Taleikytė, R. Stonienė, R. Ramanauskienė
Visą mėnesį
Konsultacijų tėvams (globėjams/rūpintojams), švietimo pagalbos specialistams, mokiniams teikimas
Aprašymas:
.
Data ir vieta:
2021-02-28
Atsakingas:
R. Zabielienė, E. Šukienė
Visą mėnesį
Pažymų dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, rengimas pagal mokyklų VGK pateiktus dokumentus
Aprašymas:
Pagal išankstinę registraciją tel.: 8 37 380065
Data ir vieta:
2021-02-28
Atsakingas:
D. Balčiūnas, E. Šukienė, R. Zabielienė, A.Markauskienė, J. Taleikytė, R. Stonienė, R. Ramanauskienė
Visą mėnesį
Mokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimų išvadų bei rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo rengimas, remiantis medicinos dokumentų išrašais.
Aprašymas:
Registracija tel. nr.: 837 380065
Data ir vieta:
2021-02-28
Atsakingas:
D. Balčiūnas, E. Šukienė, R. Zabielienė, A.Markauskienė, J. Taleikytė, R. Stonienė, R. Ramanauskienė
Visą mėnesį
Karantino laikotarpiu Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba atnaujina savo darbą nuotoliniu būdu ir teikia nemokamas anonimines psichologines konsultacijas Kauno rajono gyventojams
Aprašymas:

tel.: 866428828.

Darbo laikas 9.00-22.00 val. kasdien.

Data ir vieta:
2021-02-28
Atsakingas:
J. Taleikytė, R. Stonienė, R. Ramanauskienė
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną