Kauno rajono psichologų metodinio būrelio pasitarimas

Atgal

Kauno rajono psichologų metodinio būrelio pasitarimas

  2018-09-19

Prasidėjus naujiems mokslo metams 2018 m. rugsėjo 19d. Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus posėdžių salėje vyko Kauno rajono psichologų metodinio būrelio pasitarimas. Į pasitarimą gausiai susirinko psichologės iš įvairių Kauno rajono ugdymo įstaigų ir Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos.

Pasitarime taip pat dalyvavo ir pranešimą tema „Bendras tikslas – kiekvieno vaiko/mokinio sėkmė“ skaitė Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Renata Valaitytė - Ramuckienė. Pasitarimo metu buvo aptariami kilę svarbūs ugdymo įstaigų bei pedagoginės psichologinės tarnybos psichologų pareigybės lygio bei darbo užmokesčio tvarkos Kauno rajone klausimai. Psichologės išsirinko ir patvirtino pagrindines metodinio būrelio nares, kurios organizuos būrelio veiklą. Džiaugiamės vis gausėjančia Kauno rajono psichologų komanda!