Kauno rajono direktorių pavaduotojų ugdymui seminaras „Grįžtamojo ryšio, skatinančio tolesnį mokymąsi, teikimas mokiniui ir tėvams“

Atgal

Kauno rajono direktorių pavaduotojų ugdymui seminaras „Grįžtamojo ryšio, skatinančio tolesnį mokymąsi, teikimas mokiniui ir tėvams“

  2020-02-10

Įgyvendinant tęstinę kvalifikacijos profesinio tobulėjimo programą „Individualios vaiko pažangos stebėjimas, fiksavimas ir vertinimas“, vasario 10 d. Šlienavos pagrindinėje mokykloje vyko Kauno rajono direktorių pavaduotojų ugdymui seminaras „Grįžtamojo ryšio, skatinančio tolesnį mokymąsi, teikimas mokiniui ir tėvams“.
Pirmoje dalyje dalyviai pasiskirstė į grupeles ir stebėjo 4 atviras pamokas: 3 matematikos pamokas aštuntoje, trečioje ir ketvirtoje klasėje bei pasaulio pažinimo pamoką antroje klasėje. Vėliau vyko stebėtų pamokų aptarimas grupelėse ir rezultatų pristatymas aptariant inovatyvias mokinių pažangos pamokoje įsivertinimo bei grįžtamojo ryšio mokiniui ir tėvams teikimo priemones. Šiems tikslams buvo naudojamos išmaniosios lentos, mobilūs telefonai, kompiuteriai, mobiliosios programėlės: Mentimeter, Excite poll, ClassDojo ir kt.
Onutė Gervienė, Šlienavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pristatė kolegialaus grįžtamojo ryšio teikimo patirtį savo mokykloje ir pasidalijo pusantrų metų darbo patirtimi ir įžvalgomis. Pavaduotoja akcentavo, kad „grįžtamasis ryšys – tai ne trumpalaikė akcija, jis tampa neatsiejama savireflektyvios profesinės praktikos ir mokyklos grįžtamojo ryšio kultūros dalimi“ ir ragino direktorių pavaduotojus ugdymui pasidalinti atsakomybe už ugdymo kokybę su mokyklų metodinių grupių nariais.
Pradinių klasių mokytojos Želvita Jankunė ir Ilona Surgautienė pasidalino patirtimi, kaip praktiškai naudojasi mokinių (įsi)vertinimo sistemomis ClassDojo ir Mentimeter bei jų privalumais, teikiant grįžtamąjį ryšį apie mokinių pažangą tėvams ir mokiniams.
Mokinių individualiai pažangai ir pasiekimams įtakos turi ir geras mokyklos mikroklimatas, bendradarbiavimas tarp tėvų ir mokytojų bei holistinis požiūris į vaiko asmenybę. Apie tai pavaduotojams pasakojo Paramos šeimai centro „Darnūs namai“ vadovė Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė ir socialinė darbuotoja Jūratė Gudliauskaitė-Godvadė. Pavaduotojai dalyvavo diskusijoje „Kas yra atsakingas už vaiko elgesį mokykloje: vaikas, mokytojas ar tėvai?“ ir simuliaciname žaidime.
Renginio pabaigoje direktorių pavaduotojų ugdymui veiklos grupė, kartu su Švietimo centro darbuotojomis aptarė 2020 m. pavaduotojų veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo programas: turinį, formas, įgyvendinimo laikotarpį.
Dėkojame Šlienavos pagrindinės mokyklos direktoriui Vladui Ravkai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Onutei Gervienei už šiltą priėmimą bei pasidalijimą gerąja darbo patirtimi, taip pat mokytojoms metodininkėms, vedusioms atviras pamokas: Jurgitai Norvilienei, Ilonai Surgautienei, Želvitai Jankunei ir Inai Banevičienei.