Trečiasis tarptautinio projekto „Išmanusis matematikos mokytojas“ (SMART_MT) partnerių susitikimas

Atgal

Trečiasis tarptautinio projekto „Išmanusis matematikos mokytojas“ (SMART_MT) partnerių susitikimas

  2020-01-22

Sausio 21-22 d. Tukumo pagrindinėje mokykloje (Latvijoje) vyko trečiasis  tarptautinio „Erasmus+“ strateginių mokyklų partnerysčių programos daugiašalio projekto „Išmanusis matematikos mokytojas“ (SMART_MT) partnerių susitikimas. Šio susitikimo tikslas – aptarti įgyvendintas projektines veiklas, finansinių išteklių valdymą, pasirengimą  2 laikotarpio vidurio ataskaitai bei sukurtų produktų sklaidai. Daug dėmesio buvo skiriama intelektinių produktų vertinimui bei jų tobulinimo galimybių numatymui.  Suplanuotos tolimesnės veiklos, jų įvykdymo terminai, aptarti pasirengimo projekto partnerių susitikimo bei mokymo(si) veiklos organizavimo Graikijoje, klausimai.