Kauno rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkų metinis pasitarimas

Atgal

Kauno rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkų metinis pasitarimas

  2020-01-09

Sausio 9 d. Kauno r. mokytojų metodinių būrelių pirmininkai dalyvavo ataskaitiniame šventiniame pasitarime. Renginys prasidėjo neįprastoje aplinkoje – Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriuje, kur visų atvykusių laukė nuotaikinga ir įdomi kelionė po muzikos instrumentų šalį. Mokytojai turėjo galimybę dalyvauti interaktyvioje edukacinėje programoje: išbandyti jėgas muzikuojant liaudies instrumentais – skudučiais, kanklėmis, skrabalais.
Po nuotaikingos edukacijos Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius padėkojo metodinių būreolių pirmininkams aktyvią veiklą rajono labui ir, linkėdamas sėkmės naujaisiais 2020-siais metais, kiekvienam metodinio būrelio pirmininkui įteikė po dovaną – knygyno čekį. Prie šios sveikinimo prisidėjo ir renginyje dalyvavusios Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ugdymo reikalams Nijolė Benikienė, vyr. specialistės Jolanta Jankauskienė ir Miglė Trainienė.
Vėliau Edita Žaromskienė, Švietimo centro direktorės pavaduotoja, pristatė 2019 m. metodinės veiklos ataskaitą, pasidžiaugė prasmingais renginiais, išsakė aktualias problemas. Virginijus Karmonas, fizikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas, pasidalino įspūdžiais apie Kauno rajone vykusią respublikinę fizikos mokytojų konferenciją „Fizika – menas mokyti(s) pažinti pasaulį“.
Švietimo centro direktorė Laimutė Ruzgienė dėkojo Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjui Jonui Petkevičiui už paramą plėtojant mokytojų, mokyklų vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinę veiklą rajone. Už kūrybišką ir nuoširdų darbą rajone kiekvienam metodinio būrelio pirmininkui buvo įteikta Švietimo centro atminimo dovanėlė. Renginį vainikavo naujai išrinktų metodinių būrelių pirmininkų priesaika. Šiais metais darbą pradeda 5 metodinių būrelių pirminikai: Inga Stepukonienė (lietuvių k.), Eglė Strašinskaitė (vokiečių k.), Vilija Tarnavičiūtė (matematika), Sonta Žilinskienė (geografija), Raimondas Šimkevičius (spec. pedagogų ir logopedų būrelis).
Po pasitarimo dalyviai ir svečiai prie kavos puodelio dar ilgokai diskutavo apie metodinės veiklos tobulinimą Kauno rajone.