Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo konferencija „Socialinio ir emocinio klimato gerinimas Kauno rajono sveikatą stiprinančiose mokyklose“

Atgal

Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo konferencija „Socialinio ir emocinio klimato gerinimas Kauno rajono sveikatą stiprinančiose mokyklose“

  2019-12-17

Gruodžio 17 d. Kauno rajono švietimo centras organizavo Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų(SSM) tinklo konferenciją „Socialinio ir emocinio klimato gerinimas Kauno rajono sveikatą stiprinančiose mokyklose“. Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi, kaip stiprinti Kauno rajono mokyklų bendruomenių (mokinių, mokytojų ir tėvų) socialines emocines kompetencijas ir skatinti fizinį aktyvumą.
VDU edukologijos akademijos doc.dr. Lina Kaminskienė konferencijoje pristatė „Mikroklimato tyrimą Kauno r. ugdymo įstaigose", LMSA viceprezidentė, VDU sporto centro dr.Asta Mockienė atskleidė fizinio aktyvumo svarbą gerinant emocinę sveikatą, Karmėlavos l/d „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Elena Zavodskienė ir Jonučių progimnazijos psichologė Eglė Miežienė pasidalino sveikatą stiprinančių mokyklų socialinės emocinės kompetencijos gerinimo patirtimi.
Aktyviai įsijungus į Kauno r. SSM veiklą Jonučių darželiui, įteikta SSM vėliava. Konferencijos pabaigoje mokyklų komandos žaismingai pristatė idėjų mugei - konkursui sukurtus filmukus bei praktiškai išbandė fizinio aktyvumo mankšteles su visais konferencijos dalyviais.