Baigėsi Kauno rajono kultūros centrų darbuotojų kompetencijų tobulinimui skirtas projektas

Atgal

Baigėsi Kauno rajono kultūros centrų darbuotojų kompetencijų tobulinimui skirtas projektas

  2019-11-30

Lapkričio 30 d. baigėsi Švietimo centro įgyvendinto ir Lietuvos kultūros tarybos finansuojamo projekto „Kultūros darbuotojų kūrybinio potencialo didinimas“ veiklos. Projekto metu suorganizuoti 7 praktiniai seminarai renginių organizavimo ir kūrybiškumo temomis, du gerosios patirties vizitai į Klaipėdos krašto kultūros įstaigas bei Šakių kultūros centrą, parengtos rekomendacijos „Priemonės ir būdai kultūrinių renginių kokybei didinti“.
Projektu metų savo komeptencijos tobulino ne tik Kauno, bet ir Klaipėdos ir Šakių kultūros centrų darbuotojai, mokymus jiems vedė lektoriai – praktikai, renginių organizatoriai, režisieriai, kultūros įstaigų atstovai, leidybos srityje dirbantys specialistai. Išvykos į Klaipėdos rajono ir miesto bei Šakių kultūros centrus ne tik sudarė galimybę kultūros darbuotojams dalinti gerąją patirtimi, bet ir leido užmegzti ryšius bendroms iniciatyvoms ir projektams. Gerąja patirtimi pagrįstas rekomendacijas galės naudoti ne tik projekto dalyviai, bet ir visi kultūros centrų darbuotojai, jos patalpintos Švietimo centro tinklalpyje kaip atvirieji švietimo ištekliai.