Tikybos pamokas lankančių mokinių konferencija

Atgal

Tikybos pamokas lankančių mokinių konferencija

  2019-11-06

Lapkričio 6 d. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje vyko Kauno rajono ir Aleksoto dekanato bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 kl. mokinių tikybos konferencija „Sakralios vietos Kauno regione“, skirta Laikinosios sostinės metams paminėti. Šios konferencijos tikslas – kūrybiškai paminėti 2019 metus, Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtus Laikinosios Sostinės atminimo metais, bei įgyti žinių apie Kauno regione esančias sakralias vietas, o taip pat lavinti mokinių kūrybinius, analitinius ir bendradarbiavimo gebėjimus.
Rugsėjo-spalio mėn. mokiniai kartu su mokytojais lankė įvairias sakralias Kauno miesto ir Kauno rajono vietas, parengė kūrybiškus tų vietų pristatymus ir konferencijos metu pasidalijo įgytomis žiniomis ir patyrimais.
Konferencijoje dalyvavo Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio, Akademijos Ugnės Karvelis, Garliavos JuozoLukšos ir Kauno miesto Rokų gimnazijų, Kauno rajono Šlienavos ir Kulautuvos pagrindinių mokyklų, Garliavos Jonučių progimnazijos moksleiviai ir tikybos mokytojai.
Į konferenciją susirinkusius mokinius ir mokytojus pasveikino Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius VidmanatasVitkauskas ir Aleksoto dekanato dekanas, Garliavos Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. teol. lic. Gintaras Urbštas, jie pasidžiaugė gausiu susirinkusių moksleivių būriu, ir palinkėjo jiems atrasti dar daugiau sakralių vietų Kaune ir Kauno rajone, kurių tikrai yra gausu.