Rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų atstovų pasitarimas

Atgal

Rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų atstovų pasitarimas

  2019-10-21

Spalio 21 d. Švietimo centre vyko Kauno rajono įstaigų, organizuojančių suaugusiųjų mokymosi veiklas, atstovų pasitarimas. Susitikimo metu buvo aptartas jau parengtas ir Kauno rajono savivavldybės Tarybai tvirtinti teikiamas savivavldybės biudžeto lėšomis finansuojamų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas, kurio pagrindinė paskirtis – sudaryti sąlygas Kauno rajono įstaigoms, NVO, bendruomenėms ir kt. rengti, vykdyti ir gauti lėšų tokioms mokymos programoms, kurios būtų aktualiausios vieto gyventojams. Nemažai diskusijų sukėlė neformaliojo suaugusiųjų švietimo įgyvendinimo Kauno rajone stebėsenos klausymynas, kuris po pataisymų gruodžio mėnesį bus išssiųstas įstaigoms ir organizacijoms Kauno rajone, siekiant išsiaiškinti, kas vykdo suaugusiųjų mokymąsi, kokiomis formomis jis vyksta, kas juose dalyvauja bei kokiomis lėšomis mokymosi veiklos finansuojamos. Paskutinis susitikimo akcentas – 2019 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ renginių ir veiklų  Kauno rajone planavimas.