Metodinė diena ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo mokytojams „Aš sveikas – kai žinau”

Atgal

Metodinė diena ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo mokytojams „Aš sveikas – kai žinau”

  2019-11-19

2019 m. lapkričio 19 d. Noreikiškių lopšelyje-darželyje "Ąžuolėlis" vyko metodinė diena ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo mokytojams „Aš sveikas – kai žinau”.
Kauno rajono meninio ugdymo mokytojos stebėjo Noreikiškių lopšelio-darželio "Ąžuolėlis" meninio ugdymo mokytojos Jolantos Pyragaitės veiklą su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Mokytojos pastebėjo, kad siekiant vaikų saviraiškos ir gabių vaikų lavinimo, svarbu ugdymo procese kūrybiškai naudoti inovatyvius ugdymo(si) metodus. Mokytojos ketino įgytą patirtį panaudoti ugdomosiose veiklose savo įstaigose.