Raseiniai. Betygalos kraštas. Literatūriniai ir etnokultūriniai kontekstai

Atgal

Raseiniai. Betygalos kraštas. Literatūriniai ir etnokultūriniai kontekstai

  2019-11-15

Minėdamas Žemaitijos metus, Kauno rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis kartu su Švietimo centru surengė tradicinę rudeninę lietuvių kalbos mokytojų edukacinę išvyką - seminarą Maironio apdainuotame Raseinių krašte.
Pirmiausia aplankėme 100-ąsias gyvavimo metines skaičiuojančią Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinę mokyklą. Mus pasitiko Raseinių rajono lietuvių kalbos metodinio būrelio pirmininkė, mokytoja ekspertė Laima Butvilienė, kuri supažindino su gilia mokyklos istorija, aplankėme keletą kabinetų, žavėjomės įspūdinga renginių sale. Galėjome pasisvečiuoti ir puikiai įrengtoje, atnaujintoje Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje. Rudeniškai papuoštoje, jaukioje erdvėje direktoriaus pavaduotoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Roma Stunžinienė mums pristatė gimnazijos kūrimosi istoriją, sužinojome, kokie tradiciniai renginiai čia vyksta, kokiais būdais pavyksta pasiekti gerų lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo(si) rezultatų. Maloniai nustebino tai, kad, šalia moderniai įrengtų kabinetų ir informacinių priemonių įvairovės, šioje gimnazijoje išlaikoma ir didelė pagarba tradiciniams amatams – itin sužavėjo mokinių darbai, sukurti iš medžio.
Atkeliavome į pagrindinę Raseinių miesto aikštę prie įspūdingos Vinco Grybo skulptūros „Žemaitis“, kuri čia  stovi nuo 1934 metų. Toliau vykome Dubysos slėnių link, į Betygalos kraštą.  Sužinojome, kad šiame miestelyje kurį laiką klebonavo mūsų raštijos pradininkas Mikalojus Daukša, apie kurį mena jo vardo ąžuolas. Aplankėme itin turtingą savo kolekcijomis miestelio muziejų, Betygalos kapinaitėse pagerbėme mūsų dainiaus Maironio tėvelių ir jo seserų atminimą. Žavėjomės Betygalos piliakalniais, ant įstabaus Dubysos skardžio glūdinčia Ugionių bažnytėle bei šventu šaltinėliu. Edukacijos pabaigoje Betygalos bendruomenės centre svetingi šeimininkai vaišino krosnyje keptu "kugeliu" ir žolelių arbatomis.
Galima drąsiai teigti, kad keliaudami po pietų Žemaitiją - Raseinių, Betygalos kraštą - mokytojai atrado daug literatūrinių, etnokultūrinių kontekstų, kuriais sieks pasidalinti ir su savo mokiniais.
 
                                                  Kauno r. lietuvių k. metodinio būrelio pirmininkė Zigrita Petraitienė