Tęsiasi Kauno rajono kultūros centrų darbuotojų mokymai

Atgal

Tęsiasi Kauno rajono kultūros centrų darbuotojų mokymai

  2019-10-10

Spalio 2-10 dienomis Kauno rajono rajono kultūros centrų darbuotojai dalyvavo mokymuose „Vizualinis renginių viešinimo parengimas (skelbimai, kvietimai ir pan.) informacijos pateikimas“, kuriuos vedė Informacijos technologijų mokymo centro direktorė Skaidra Vaicekauskienė. Mokymų metu dalyviai aiškinosi, iš ko susideda reklamos projektas, kokie veiksniai lemia gerą ir blogą maketą, kaip paruošti leidinį kompiuterinei leidybai, sužinojo, kaip parinkti ir tvarkyti iliustracijas ruošiant plakatus bei informaciją facebook, mokėsi darbo su CorelDraw programa pagrindų, praktiškai išbandė Adobe Photoshop programą.
Šie mokymai yra Kauno rajono švietimo centro įgyvendinamo ir Lietuvos kultūros tarybos finansuojamo projekto „Kultūros darbuotojų kūrybinio potencialo didinimas“ dalis.
Pagrindinis projekto tikslas –  tobulinti Kauno rajono kultūros centrų darbuotojų kūrybiškumo ir inovatyvumo kompetenciją, siekiant didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą visuomenei.
Projekto metu kultūros centrų darbuotojams bus suorganizuoti 7 praktiniai seminarai renginių organizavimo ir kūrybiškumo temomis ir du gerosios patirties vizitai į Klaipėdos krašto kultūros įstaigas bei Šakių kultūros centrą.
Projektu siekiama, kad patobulinta kultūros centrų darbuotojų kūrybiškumo ir inovatyvumo kompetencija ir įgyti nauji gebėjimai leis patraukliai, inovatyviai ir kūrybiškai organizuoti kultūros renginius Kauno rajone įvairioms tikslinėms grupėms; užsimegs ir bus plėtojama tarpinstitucinė partnerystė, o tai sudarys sąlygas gerosios patirties sklaidai, mokymuisi ir projekto tęstinumui; parengtos gerąja patirtimi grįstos rekomendacijas bus naudingos kitiems, projekte nedalyvavusiems kultūros centrų darbuotojams.