Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas

Atgal

Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas

  2019-09-30

Kauno rajono švietimo centras rugsėjo 1 d. - gruodžio 31 d. vykdo Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės „Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas“ (III etapas) projektą. Jo tikslas - tobulinti Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų (toliau – SSM) tinklo bendruomenių (mokinių, mokytojų ir tėvų) socialines emocines kompetencijas ir skatinti fizinį aktyvumą. Pagal šį projektą Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ugdytojai 2019 m. rugsėjo 24 d. dalyvavo Palukščio dvaro „Rokynės“ komplekse organizuotoje sveikatingumo stovykloje „Emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimas“. Stovyklos dalyviai susipažino su nauju SSM aprašu, mokėsi kurti filmukus idėjų mugei - konkursui, dalyvavo komandinėse sportinėse rungtyse.
Vykdant projektą SSM mokyklose ir darželiuose vyksta socialinės emocinės sveikatos stiprinimo akcija „Emociukas - Kauno rajono SSM mokyklose“ (priemonės ir renginiai  SSM mokyklų bendruomenėse: mokiniams, tėvams ir mokytojams). Iš projekto lėšų visoms SSM mokykloms pagaminti „Emociuko“ plakatai bei pasiūtas kostiumas. Pasipuošęs šiuo kostiumu „Emociukas“ dalyvauja įstaigų renginiuose ir padeda bendruomenėms įgyti naujos patirties bendraujant, pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, surasti daugiau draugų, tapti drąsesniems, labiau pasitikintiems savimi, prisitaikyti prie aplinkybių.
Nuo spalio mėn. 1 d. SSM mokyklos, siekdamos pasidalinti sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių patirtimi saugant ir stiprinant mokinių sveikatą, didinant fizinį aktyvumą, plėtojant sveikatinimo ir žalingų įpročių prevencijos veiklas įdomiomis, patraukliomis mokiniams formomis, rengiasi mokinių idėjų mugei - konkursui „Patrauklus fizinis aktyvumas: judriosios  pertraukėlės pamokoje“, o darželiai - „Patrauklus fizinis aktyvumas netradicinėse aplinkose“. Mokyklose vyksta fizinio aktyvumo judriosios pertraukos, o darželiuose veiklos netradicinėse aplinkose. Mokyklų mokiniai, mokytojai kuria šių veiklų trumpus filmukus, kuriuos pristatys konkurso vertinimo komisijai gruodžio mėn.