Apskritojo stalo diskusija „Emocinio intelekto lavinimas”

Atgal

Apskritojo stalo diskusija „Emocinio intelekto lavinimas”

  2019-05-09

2019 m. gegužės 9 d. ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis organizavo apskritojo stalo diskusiją tema „Emocinio intelekto lavinimas”. Patirtimi dalinosi ir pranešimus skaitė  Karmėlavos lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė Jolanta Varanavičienė - "Emocinis intelektas pedagogo darbe", Nijolė Rudminienė - Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis” mokytoja metodininkė "Vaiko emocinio intelekto lavinimas", Milda Gudavičiūtė -vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė” vyr. auklėtoja „Kimochis programos integravimas ugdymo procese”, Giraitės vaikų lopšelio-darželio psichologė Irena Bakevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Kazlauskė – „Socialinis, emocinis ugdymas Giraitės darželyje”, Edita Kloniūnienė, Lapių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė - "Emocinio intelekto ugdymas šeimoje".