Renginių ciklas „Mamai ir Marijai“ Kauno rajono mokyklose

Atgal

Renginių ciklas „Mamai ir Marijai“ Kauno rajono mokyklose

  2019-05-31

Visą gegužės mėnesį Kauno rajono mokyklose vyko renginiai skirti Motinos dienai ir Švč. Mergelės Marijos mėnesiui paminėti. Šiuos renginius mokyklose inicijavo tikybos mokytojai. 4-5 klasių mokiniai ruošė sveikinimus mamoms, supažindino mokinius su gegužinių pamaldų tradicija Lietuvoje, lankėsi bažnyčiose, susipažino su jų istorija.
Šlienavos pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Laima Gužienė apie vykusias veiklas rašo:
Daug teigiamų emocijų 4-5 klasių mokiniams atnešė renginių ciklas „Mamai Ir Marijai“, skirtas Motinos dienai ir Švč. Mergelės Marijos mėnesiui paminėti. Reikšdami savo meilę ir pagarbą Marijai bei savo mamoms tikybos pamokų metu mokiniai piešė, klijavo popierines gėles, lipdė angelus, rašė nuoširdžiausius padėkos laiškus mamoms, klijavo iš spalvoto smėlio įvairiausius ornamentus bei gamino atvirukus encaustic tapybos metodu. Buvo organizuota integruota tikybos ir informacinių technologijų pamoka 5 klasės mokiniams, kurios metu mokiniai atvirukus piešė kompiuterine programa, o eilėraščius mamoms kūrė ir užrašė per etikos ir tikybos pamokas. Mokinių darbai buvo eksponuojami Šlienavos pagrindinėje mokykloje, o vėliau padovanoti mamoms Motinos dienos proga. Iš atsiliepimų supratome, kad visos mamos buvo labai nustebintos ir pradžiugintos  kūrybiškomis staigmenomis.
Vykdant antrąjį renginių ciklo etapą buvo aplankyta Šlienavos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia. Reikšdami pagarbą Marijai susipažinom su gegužinių pamaldų praktika, pabendravom su klebonu Antanu Mickevičiumi, kuris su džiaugsmu mus priėmė, papasakojo parapijos ir bažnyčios istoriją, aukojo šv. Mišias, atskleidė autentiško altoriaus, atvežto iš Kauno Įgulos (Soboro) bažnyčios, paslaptį. Mokiniai liko sužavėti mūsų parapijos sakralaus meno ir sendaikčių muziejų ekspozicijomis. Šis renginių ciklas padėjo mokiniams suvokti Marijos ir mamos ryšį, ugdyti meilę ir pagarbą joms per kūrybines veiklas ir maldas sakralioje erdvėje.

Babtų gimnazijos tikybos mokytojas Egidijus Randis dalijasi patirtimi, kaip gimnazijos mokiniai įsijungė į Motinos dienai ir Švč.Mergelės Marijos mėnesiui skirtų renginių ciklą:
Renginyje „Mamai ir Marijai“  antri metai dalyvauja ir Babtų gimnazijos 4-5 klasių mokiniai iš tikybos ir etikos pogrupių. Vaikai piešė ir spalvino Mergelę Mariją taip, kaip jie ją įsivaizdavo. Piešdami sugretino savo žemiškos mamos ir Dangiškosios Motinos motinystę. Piešiniai buvo eksponuojami mokyklos stende. Stendas dvelkė vaikiška šiluma. Marijos piešiniai buvo įteikti mamytėms Motinos dienos proga. Renginį užbaigėme Babtų bažnyčioje, priešais altorių su Švč.Mergelės Marijos paveikslu bei šonine Jos statula. Kartu su bažnyčios klebonu  pasimeldėme, kalbėdami rožinį iš Garbingosios dalies. Vaikai sužinojo, kokią galią turi rožinis, koks svarbus yra Švč. Mergelės Marijos užtarimas. Sugiedoję išmoktą giesmę Marijos garbei, grįžome į mokyklą. Vaikai renginiu buvo patenkinti, domėjosi, klausinėjo. Mokinius į bažnyčią lydėjo ir kartu meldėsi  vienuoliktokai.
Vilkijos gimnazijos tikybos vyr.mokytoja Virginija Žiobienė vykdytas veiklas aprašo taip:
 Į kvietimą dalyvauti atsiliepė keletas mokinių. Pirmosiomis gegužės dienomis prieš  Motinos dieną mokiniai po pamokų rinkdavosi tikybos kabinete. Paulius, atsinešęs modeliną, lipdė statulėlę, Gabija, Viktorija ir Vaclovas piešė, spalvino. Vaikams patiko dirbti kartu, aptarinėti darbelius.  Paulius ir Vaclovas savo darbelius paliko tikybos kabinetui, mergaitės – padovanojo mamoms. Deja, II etape – gegužinėse pamaldose galėjo dalyvauti tik Gabija. Ją atlydėjo mama. Mergaitei patiko kartu melstis ir giedoti. Ji sakė, kad vieną vakarą pasikvies kartu eiti ir savo močiutę. Stengėmės darbeliais nudžiuginti savo mamas ir pagarbinti Jėzaus mamą – Mariją.
Tikybos mokytoja metodininkė Daiva Butkevičienė apie renginius Kulautuvos pagrindinėje mokykloje rašo:
Gegužės mėnesį tikybos pamokas lankantys 5 kl. mokiniai piešė piešinius, skirtus Švč. Mergelei Marijai. Kurti piešinius nebuvo labai sunku, nes mokiniai galvojo ir apie savo mamytes, jų dovanojamą meilę, rūpestį.  Gegužės mėnuo, kai pražįsta pirmieji pavasario žiedai, yra skiriamas Mergelei Marijai. Gegužės pirmąjį sekmadienį švenčiama ir Motinos diena. Vaikai labai džiaugėsi, kad gali kreiptis į Švč. Mergelę Mariją ir Jai patikėti savo rūpesčius. Juk Ji yra ir visų žmonių Dangiškoji Motina. Kai darbai buvo baigti, apsilankėme Kulautuvos Bažnyčioje. Šalia Marijos statulos giedojome Švč. Mergelės Marijos litaniją. Tyloje pamąstę mokiniai išrinko gražiausią kreipinį iš Marijos Litanijos ir pavadino juo savo piešinius. Taip pat ant lapelių užrašė savo prašymus ir patikėjo juos Dangiškajai Motinai. Pasisėmę dvasinės stiprybės, džiugia širdimi grįžome į mokyklą. Mokinių piešiniai eksponuojami tikybos kabinete.
Piliuonos gimnazijos tikybos vyr. mokytoja Dalia Bajarūnienė gegužės menesį veiklas, skirtas Motinos dienai ir Švč. Mergelei Marijai paminėti, vykdė ne tik Piliuosnos gimnazijoje, bet ir Kauno Vaišvydavos, Prienų r. Pakuonio ir Išlaužo pagrindinėse mokyklose.