Kauno rajono kultūros centrų darbuotojų išvyka į Klaipėdos kraštą

Atgal

Kauno rajono kultūros centrų darbuotojų išvyka į Klaipėdos kraštą

  2019-05-15

Gegužės 14-15 dienomis 20 Kauno rajono rajono kultūros centrų darbuotojų bei Kultūros, švietimo bei sporto skyriaus specialistų  viešėjo Klaipėdos krašte, kur susitikimuose su kultūros centrų darbuotojais buvo dalijamasi  gerąja patirtimi organizuojant kultūros renginius įvairioms tikslinėms grupėms.
Pirmąją vizito dieną Kauno rajono kultūros centrų vadovai, režisieriai, renginių organizatoriai  lankėsi Klaipėdos etnokultūros centre, kur centro veiklas pristatė jo direktorė Nijolė Sliužinskienė, pasidalijusi patirtimi ir idėjomis, kaip kitaip organizuoti kalendorines metų šventes ir į renginius pritraukti įvairaus amžiaus dalyvius. Tą pačią dieną vyko seminaras apie masinių renginių organizavimą ir viešinimą, kurį vedė „Jūros šventės“ organizatorių atstovė – VšĮ „Kaipėdos šventės“ kūrybos vadovė Dalia Grikšaitė. Seminaro lektorė pasidalijo įžvalgomis, kas svarbiausia organizuojant masinius renginius, atkreipė dėmesį į komunikavimo su vietos bendruomene svarbą, ekologijos problemas ir renginio turinio kokybę. Po seminaro kultūros centrų darbuotojai dar ilgai diskutavo, su kokiais iššūkiais susiduria organizuodami didesnius renginius, kaip sprendžia iškilusias problemas, dalijosi sėkmės istorijomis. Pirmąją vizito dieną užbaigė ekskursija po istorinį Klaipėdos senamiestį, kurios metu gidė Rasa papasakojo ne vieną įdomią istoriją apie Klaipėdos vardo kilmę, 19-20 a. įvykius mieste, tarpukario Klaipėdą, painiose senamiesčio skersgatviuose padėjo surasti skulptūras, pasakojančias Klaipėdos miesto legendas ir žyminčias svarbiausius istorinius įvykius.
Antroji vizito diena buvo skirta susipažinimui su Klaipėdos rajono (kuris yra žiedinis kaip ir Kauno rajonas) kultūros centrų darbo specifika, orientuojantis į kitokius, šiuolaikiniam jaunimui įdomius renginius. Diena prasidėjo ankstyvą rytą nuo gintaro edukacijos Drevernos bendruomenės centre, kur išvykos dalyviai sužinojo gintaro kasybos istoriją Pamario krašte, išmoko atskirti tikrą gintarą nuo padirbinio, paragavo gintaro arbatos.
Po valandėlės kultūros darbuotojai jau skubėjo į netoliese įsikūrosio Priekulės kultūros centro Drevernos skyriaus salę, kur su kafija jau laukė Priekulės kultūros centro direktorė ir darbuotojai. Visus sužavėjo Drevernos skyriaus renginių organizatorė Virginija Asnauskienė autentiška šišioniškių tarme papasakojusi apie kultūrinius renginius Drevernoje, jų specifiką, bendradarbiavimą su amatininkų klubu bei mokykla organizuojant bendruiomenės šventes; kartu su ja pakaunės krašto kultūros darbuotojai dainavo Mažosios Lietuvos liaudies dainas bei sušoko ratelį.  Priekulės kultūros centro direktorė Alanta Zapalskienė pristatė Priekulės kultūros centre veikiantį ir visoje Lietuvoje žinomą Ernsto Vicherto mėgėjų teatrą, papasakojo apie kasmetinę Priekulės miesto ir žirginio sporto šventę-spektaklį, pritraukiančią svečius ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.
Paskutinis išvykos Klaipėdos krašte akcentas – apsilankymas Dovilų etninės kultūros centre, kur  apie gyvosios Mažosios Lietuvos etninės kultūros tradicijų puoselėjimo renginius bei jų pritaikymą šiuolaikinės visuomenės poreikiams pasakojo Dovilų etninės kultūros centro vadovė Lilija Kerpienė, Veiviržėnų kultūros centro direktorė Laura Netalimova, meno vadovai ir renginių organizatoriai. Inesa Gaudutytė, Gargždų atviro jaunimo centro vadovė, pasidalijo patirtimi, kas yra svarbiausia organizuojant renginius jaunimui, o susitikime dalyvavęs Klaipėdos rajono savivavldybės adminisracijos Kultūros skyriaus vedėjas Gintautas Bareikis pristatė Klaipėdos krašto kultūrinių renginių specifiką, papasakojo apie kultūros centrų veiklų finansavimo galimybes, darbuotojų motyvavimo sistemą. Susitikimą užbaigė jaukūs pašnekesiai ir diskusijos prie arbatos puodelio. Kultūros centrų darbuotojai grįžo namo kupini naujų idėjų bei minčių,  kaip savo veikloje pritaikyti Klaipėdos krašto patirtį
***
Gerosios patirties vizitas Klaipėdos krašto kultūros centruose yra Kauno rajono švietimo centro įgyvendinamo ir Lietuvos kultūros tarybos finansuojamo projekto „Kultūros darbuotojų kūrybinio potencialo didinimas“ dalis. Pagrindinis projekto tikslas –  tobulinti Kauno rajono kultūros centrų darbuotojų kūrybiškumo ir inovatyvumo kompetenciją, siekiant didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą visuomenei.
Projekte numatyti 7 praktiniai seminarai renginių organizavimo ir kūryboiškumo temomis, du gerosios patirties vizitai į Klaipėdos krašto kultūros įstaigas bei Šakių kultūros centrą.
Projektu siekiama, kad patobulinta kultūros centrų darbuotojų kūrybiškumo ir inovatyvumo kompetencija ir įgyti nauji gebėjimai leis patraukliai, inovatyviai ir kūrybiškai organizuoti kultūros renginius Kauno rajone įvairioms tikslinėms grupėms; užsimegs ir bus plėtojama tarpinstitucinė partnerystė, o tai sudarys sąlygas gerosios patirties sklaidai, mokymuisi ir projekto tęstinumui; parengtos gerąja patirtimi grįstos rekomendacijas bus naudingos kitiems, projekte nedalyvavusiems kultūros centrų darbuotojams.