Pagalbos rinktis gyvenimą modelis

Atgal

Pagalbos rinktis gyvenimą modelis

  2019-05-15

 2019 gegužės 15 dieną vyko Kauno rajono ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas. Jo metu  psichologė Kauno rajono Garliavos  lopšelio - darželio „Eglutė“ psichologė Laura Jazbutienė perskaitė pranešimą itin jautria ir aktualia Lietuvai tema: „Pagalbos rinktis gyvenimą modelis“. Pranešime buvo nagrinėjami psichologo darbo ypatumai konsultuojant suicidinius atvejus.  Išgirdome daug naudingų pastebėjimų, rekomendacijų, gavome praktiškai pritaikomos metodinės medžiagos.
Ruošiant pranešimą Laura rėmėsi  savižudybių intervencijos įgūdžių mokymų „ASIST“ modeliu.  Vyko darbas grupelėse, dalinomės savo įžvalgomis ir refleksijomis, savo darbo patyrimu dirbant su suicidiniais klientais. Nusprendėme, kad pranešimo metu įgytas žinias bei praktinę užsiėmimo patirtį taikyti kasdieniame  psichologo praktiniame darbe ir konsultavime Kauno rajono ugdymo įstaigose.