Antrasis tarptautinio projekto „Išmanusis matematikos mokytojas“ (SMART_MT) partnerių susitikimas

Atgal

Antrasis tarptautinio projekto „Išmanusis matematikos mokytojas“ (SMART_MT) partnerių susitikimas

  2019-04-16

Balandžio 15-16 d. George Emil Palade gimnazijoje (Ruminijoje) vyko antrasis tarptautinio „Erasmus+“ strateginių mokyklų partnerysčių programos daugiašalio projekto „Išmanusis matematikos mokytojas“ (SMART_MT) partnerių susitikimas. Šio susitikimo tikslas – aptarti nuveiktas darbus ir numatyti tolimesnes veiklas, rengiant intelektinius produktus. Ypač džiugina jau atlikti darbai – sudaryti du elektroniniai mobiliųjų programėlių (aplikacijų) katalogai. Pirmasis – skirtas mokinių matematikos gebėjimams stiprinti, antrasis – mokinių kūrybiškumui, kritiniam mąstymui ir problemų sprendimo kompetencijoms ugdyti. Šie du katalogai – tai egzistuojančių mobiliųjų programėlių rinkiniai, skirti 5-6 klasių mokiniams. Jais mokytojai ir mokiniai galės naudotis matematikos ir STEAM dalykų pamokų metu, taip pat neformaliojo ugdymo užsiėmimuose bei namuose.
 Planuodami ateities darbus, projekto patneriai aptarė vieningus reikalavimus matematikos mokytojų gerosios patirties sklaidos istorijoms rengti. Šios sėkmės istorijos bus pateiktos projekto internetiniame tinklapyje. Tikimės, kad sėkmingiausios matematikos mokytojų darbo patirtys įkvėps ir patars, kaip siekti geresnių mokinių mokymosi rezultatų individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, taikant inovatyvius mokymo metodus bei priemones. Be to, susitikimo metu buvo pristatytas naujai kuriamos matematikos mobiliosios aplikacijos (The Math App) uždavinių programavimo šablonas, susitarta dėl uždavinių tipų ir jų vizualizacijos.
Kitas projekto partnerių susitikimas planuojamas 2020 metų sausio mėn. Latvijoje.