Seminaras Vilkijos gimnazijos mokytojams „Mokymosi strategijos, orientuotos į skirtingus mokymosi stilius"

Atgal


Balandžio 23 dienos įvykiai

Seminarai

Seminaras ikimokyklinių įstaigų pedagogams „Ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai"
Aprašymas:
Lektorė - doc. dr. Birutė Autukevičienė, VDU
Data ir vieta:
Raudondvario lopšelis-darželis, 2019-04-23 12 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Seminaras Vilkijos gimnazijos mokytojams „Mokymosi strategijos, orientuotos į skirtingus mokymosi stilius"
Aprašymas:
Lektorė - Renata Dudzinskienė,  Nepriklausoma mokyklų konsultantė, specialioji pedagogė metodininkė, įtraukiojo ugdymo konsultantė

Data ir vieta:
Vilkijos gimnazija, 2019-04-23 12 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Seminaras Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pedagogams „Pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui“
Aprašymas:
Lektorė – Sonata Drazdavičienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorė
Data ir vieta:
Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla, 2019-04-23 10 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną