Seminaras ikimokyklinių įstaigų pedagogams „Ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai"

Atgal


Balandžio 23 dienos įvykiai

Seminarai

Seminaras ikimokyklinių įstaigų pedagogams „Ugdomojo proceso planavimo ir realizavimo iš vaiko perspektyvos teoriniai ir praktiniai aspektai"
Aprašymas:
Lektorė - doc. dr. Birutė Autukevičienė, VDU
Data ir vieta:
Raudondvario lopšelis-darželis, 2019-04-23 12 val.
Atsakingas:
R. Sasnauskienė
Seminaras Vilkijos gimnazijos mokytojams „Mokymosi strategijos, orientuotos į skirtingus mokymosi stilius"
Aprašymas:
Lektorė - Renata Dudzinskienė,  Nepriklausoma mokyklų konsultantė, specialioji pedagogė metodininkė, įtraukiojo ugdymo konsultantė

Data ir vieta:
Vilkijos gimnazija, 2019-04-23 12 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Seminaras Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pedagogams „Pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų bendradarbiavimas mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui“
Aprašymas:
Lektorė – Sonata Drazdavičienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorė
Data ir vieta:
Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla, 2019-04-23 10 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną