Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba ieško psichologo

Atgal

Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba ieško psichologo

  2019-03-13

Kauno rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba ieško psichologo ir kviečia prisijungti į komandą naują narį, atitinkantį šiuos reikalavimus:

 

1. Psichologo profesinė kvalifikacija – psichologijos magistro laipsnis (studijų apimtis – ne mažesnė nei 240 kreditų) ar jam prilygstanti profesinė kvalifikacija (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų).

2. Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos psichologų sąjungos patvirtintus dokumentus: Psichologo profesinė etika, Tarptautinis testų naudojimo reglamentas, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, Lietuvos psichologinės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemų išmanymas.

3. Išmanymas ir gebėjimas taikyti intelekto vertinimo metodiką WISC-III(LT) atliekant asmens psichologinį įvertinimą.

4. Kvalifikacijos tobulinimas mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų konsultavimo, vaikų psichologinio pažinimo ir įvertinimo, specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais.

Pretendentų prašome pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą ir kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Dokumentai priimami Kauno rajono švietimo centre (Saulės g. 12, Kaunas) nuo 2019 m. kovo 13 d.  iki 2019 m. kovo 25 d.  darbo dienomis: I-IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 15.45 val.

Telefonas pasiteiravimui: (8 37) 33 25 29.