Seminaras Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pedagogams „Pamokos kokybės valdymas“

Atgal


Vasario 22 dienos įvykiai

Seminarai

Kvalifikacijos tobulinimo programa kūno kultūros mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą
Aprašymas:

Lektorė: LSU dr. Laimutė Trinkūnienė

Vasario 19 ir 20 d. Švietimo centre, 21 ir 22 d.  Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje

Data ir vieta:
Švietimo centras, Kauno Tado Ivanausko progimnazija, 2019-02-19 - 2019-02-22
Nemokamas seminaras Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų vaiko gerovės komisijos pirmininkams „Mokyklos vaiko gerovės komisijos narių supažindinimas su Ankstyvosios intervencijos modeliu ir S.M.A.R.T. tėvystės įrankiu“
Aprašymas:
Lektoriai – psichologės R. Ramanauskienė, R. Stonienė, B. Kasputytė, socialinė pedagogė A. Markauskienė

Data ir vieta:
Švietimo centras, 2019-02-22 10 val.
Atsakingas:
A. Markauskienė
Seminaras Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pedagogams „Pamokos kokybės valdymas“
Aprašymas:
Lektorius Vincas Tamašauskas,  Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas
Data ir vieta:
Kauno A. Puškino gimnazija, 2019-02-22 9 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną