Nemokamas seminaras Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų vaiko gerovės komisijos pirmininkams „Mokyklos vaiko gerovės komisijos narių supažindinimas su Ankstyvosios intervencijos modeliu ir S.M.A.R.T. tėvystės įrankiu“

Atgal


Vasario 22 dienos įvykiai

Seminarai

Kvalifikacijos tobulinimo programa kūno kultūros mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą
Aprašymas:

Lektorė: LSU dr. Laimutė Trinkūnienė

Vasario 19 ir 20 d. Švietimo centre, 21 ir 22 d.  Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje

Data ir vieta:
Švietimo centras, Kauno Tado Ivanausko progimnazija, 2019-02-19 - 2019-02-22
Nemokamas seminaras Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų vaiko gerovės komisijos pirmininkams „Mokyklos vaiko gerovės komisijos narių supažindinimas su Ankstyvosios intervencijos modeliu ir S.M.A.R.T. tėvystės įrankiu“
Aprašymas:
Lektoriai – psichologės R. Ramanauskienė, R. Stonienė, B. Kasputytė, socialinė pedagogė A. Markauskienė

Data ir vieta:
Švietimo centras, 2019-02-22 10 val.
Atsakingas:
A. Markauskienė
Seminaras Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pedagogams „Pamokos kokybės valdymas“
Aprašymas:
Lektorius Vincas Tamašauskas,  Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojas ekspertas
Data ir vieta:
Kauno A. Puškino gimnazija, 2019-02-22 9 val.
Atsakingas:
E. Žaromskienė
Kalendorius Pasirinkite norimą dieną