Gyvybė – didžiausia vertybė

Atgal

Gyvybė – didžiausia vertybė

  2022-05-30

Nuo balandžio 24 d iki gegužės 31 d. Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklose vyksta 1-IIIg klasių mokinių ir tikybos mokytojų projekto „Gyvybė – didžiausia vertybė“ veiklos.
Projekto „Gyvybė – didžiausia vertybė“ tikslas – pagilinti pagarbą gyvybę nešančioms Motinoms, o jo leitmotyvas – „Dievo meilės žmogui Evangelija, asmens orumo Evangelija ir gyvybės Evangelija – tai viena, nedaloma Evangelija“ (iš Jono Pauliaus II enciklikos Evangelium Vitae). Atlikdami projekte numatytas veiklas mokiniai mokosi:
  • Skleisti  meilę ir pamaldumą Jėzaus motinai – Švč. Mergelei Marijai.
  • Išreikšti dėkingumą savo mamoms už padovanotą gyvenimą.
  • Dalintis kūrybiniu džiaugsmu su kitais.
Ežerėlio pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Simona Skaržinskienė rašo:
    1-4 kl. mokiniai dalyvavo akcijoje „Gyvybė – didžiausia vertybė“. Dalyvavo kurdami gėles iš spalvoto popieriaus, kuriose talpino savo parašytas maldas Dievui dėkojant už mamas bei prašant joms palaiminimo. Taip pat nebuvo pamiršta Dievo Motina Marija, kuriai mokiniai rado už ką padėkoti.
    Darbus į šv. Antano Paduviečio bažnyčią nunešė antrokai. Darbelius pasirinkome eksponuoti bažnyčioje, nes čia galime padėkoti Dievui už savo ir viso pasaulio mamas.
    Bažnyčioje mus šiltai priėmė Juozas Fakėjavas. Parodė ir papasakojo apie svarbiausius daiktus bažnyčioje, paaiškino, kokia jų liturginė prasmė. Kunigas taip pat papasakojo, kokia nepaprasta maldos reikšmė tikinčiojo gyvenime. Atsakė į gausius mokinių klausimus. Ir net pavaišino skanėstais!
 
Projekte noriai dalyvavo Garliavos Adomo Mitkaus mokyklos Mastaičių skyriaus 2 klasės mokiniai. Reikšdami dėkingumą ir meilę savo mamoms, mokykloje su klasės mokytoja gamino gėles, kurias įteikė joms per Motinos dieną. Gegužės antrą dieną pasikvietė mamytes į klasės renginį – Mamyčių dieną, sveikindami dainelėmis ir eilėraštukais. Gausus mamų dalyvavimas parodė šio renginio reikalingumą.
Gegužės 18 d. kartu su tikybos mokytoja mokiniai aplankė Garliavos Švč. Trejybės bažnyčią. Klebonas G.Urbštas mokinius supažindino su rožinio kalbėjimu, Marijos litanija ir giesmėmis. Bendra malda Marijai užbaigaigė šį projektą.
Mokiniams vadovavo pradinių klasių vyr. mokytoja Nijolė Šmatavičienė  ir tikybos vyr. mokytoja Loreta Mockevičienė
 
Kulautuvos pagrindinės mokyklos ketvirtokai kartu su tikybos mokytoja Daiva Milakniene gegužės 16-23 dienomis taip pat dalyvavo projekte „Gyvybė - didžiausia vertybė“:
„Mokiniai buvo supažindinti su projekto idėja. Mintis jiems patiko, todėl kibom į darbą. Piešėme Šv. M.Mariją, savo darbus eksponavome klasėje, lankėmės ir meldėmės Kulautuvos Šv. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje. Džiaugiamės galėdami prisijungti prie šio projekto.“
<divstyle="text-align: justify;">Kauno raj. Šlienavos pagrindinės mokyklos 1-7 kl. mokiniai taip pat dalyvavo projekte „Gyvybė – didžiausia vertybė“.  Tikybos mokytoja Laima Gužienė rašo:
Jie [mokiniai] pamokų metu aptarė dangiškos ir žemiškos Motinos reikšmę žmogui, susipažino su Marijos rožinio maldos kilme ir prasme. Vieni mokiniai gamino Marijos altorėlius ant akmenukų, medžio plokštelių, kiti piešė Motinos dangiškus arba žemiškus portretus, kūrė ir rašė savo maldas Marijai, dėkojant už žemiškas mamas bei prašant joms palaiminimo. 
Šeštos ir septintos klasės mokiniai aplankė tautodailininko Antano Bernatonio langinių parodą „Ką pasakoja langinės?" Samylų kultūros centre, kur prisiminė ir aptarė ant langinių pavaizduotus Jėzaus Motinos Marijos gyvenimo džiaugsmingus ir sopulingus slėpinius.
Ringaudų pradinėje mokykloje projektą organizavo ir veiklas vykdė tikybos mokytoja metodininkė Julė Vaketienė. Ji rašo:
Mokiniai aptarė gyvybės temas, išsiaiškino kad pasaulyje egzistuojanti gyvybė yra saugotina ir gerbtina; piešė piešinius.
Motinos  dienos proga nupiešti mamos portretai džiugino mamas ir pačius vaikus. Norint reikšti meilę mamai galima padovanoti savo kūrybos darbus - mamos portretą.
Gegužės mėn yra skirtas Švč M. Marijai. Ta proga perskaityta ir  iliustruota Marijos litanija atspindėjo mokinių pagarbą Marijai, kaip Jėzaus ir mūsų Motinai.