Naujos patirtys naujame darželyje

Atgal

Naujos patirtys naujame darželyje

  2022-05-18

2022 m. gegužės 18 d. direktorių pavaduotojų ikimokykliniam ugdymui veiklos grupės pasitarimas vyko Kauno r. Noreikiškių lopšelyje-darželyje „Smalsutis”. L.e.p. direktorė Jurgita Šliumbienė parodė filmuotą medžiagą apie darželio statybą ir įkurtuves, pasidžiaugė Kauno rajono savivaldybės Mero iniciatyva kurti naujas švietimo įstaigas labiausiai apgyvendintose Kauno rajono vietose, kur trūksta darželių.
Akademijos mokyklos-darželio „Gilė” direktorė Jurgita Kuzinevičiūtė prisiminė nelengvą laikotarpį formuojant naują šios įstaigos darbuotojų kolektyvą, kuriant vaikų ugdymuisi reikalingas saugias ir šiuolaikiškas aplinkas bei palinkėjo darželiui sėkmės tolesnėje veikloje. Darželio psichologė Kristina Grigalavičienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gintarė Mickienė pasidalino patirtimi apie vaikų mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą per kūrybinius žaidimus.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Laimutienė pristatė filmuotą medžiagą apie darželio inovatyvias vidaus ir lauko erdves, renginius, pakvietė grupėse pasižiūrėti ugdymo priemones. Apžiūrėdamos darželio grupes ir lauko aikšteles direktorių pavaduotojos domėjosi naujomis ugdymo priemonėmis, inventoriumi, bendradarbiavimu su socialiniais partneriais, tėvais, dalinosi patirtimi apie vaikų ugdymo metodus.
Aptardamos metodinę dieną visos pritarė, jog tiesioginio kontakto pasitarimai ugdymo įstaigose daug naudingesni, nes mokomės praktiškai vieni iš kitų, aptariame kas naujo, pasidaliname veiklos idėjomis, susipažįstame su rajono švietimo įstaigomis, pasidžiaugiame vieni kitų darbo rezultatais.
Rasa Sasnauskienė