Metodinės priemonės lietuvių kalbos mokymui

Atgal

Metodinės priemonės lietuvių kalbos mokymui

  2022-04-06

    Balandžio 6 d. Kauno rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio nariai ir bendrojo ugdymo mokyklų lituanistai  rinkosi ne tik pasikonsultuoti dėl mokinių pasiruošimo VBE, bet ir aprobuoti dviejų rajono mokytojų parengtas metodines priemones.
      Jolita Večkienė, Kauno r. Raudondvario gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja, parengė šias metodines priemones:
 • „Fantastinio veikėjo paveikslas“;
 •  Integruota pamoka „Užburtoji gimnazija“;
 • Pamokų ciklas „Interviu“;
 • Mokomoji priemonė „Laiškas“;
 •  Pamokų ciklas „J.Biliūno novelė „Kliudžiau“. Veikėjo paveikslas;
 • Mokomoji priemonė „Paslapčių dėžutė“;
 •  Vertinimo rubrika „Pristatymas“;
 • Metodinė priemonė „Skaitytojo dienoraštis“;
 • Metodinė priemonė „Stalo žaidimas“.
     Sandra Janušonienė, Kauno r. Karmėlavos B.Buračo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, parengė šias metodines priemones:
 • „Baltų ženklai ir simboliai“;
 •  „Eilėraščio gėlė“;
 •  „Eilėraščio analizės planas“;
 • „Interaktyvūs mąstymo žemėlapiai“.
Abi mokytojos pristatė mokymo priemones, paaiškino, kur ir kaip jas galima panaudoti ugdymo procese. Priemonės aprobuotos, pritariant 8 pasitarime dalyvavusiems metodinio būrelio nariams.