Jaunojo pedagogo veikla tęsiasi

Atgal

Jaunojo pedagogo veikla tęsiasi

  2022-04-23

Po sėkmingo Jaunojo pedagogo klubo atidarymo 40 rajono mokyklų mokinių prasmingai tęsia „pedagoginę“ veiklą. Kauno rajono švietimo centras palaiko nuolatinį ryšį su mokytojais mentoriais, organizuoja virtualius pasitarimus, aptaria veiklas mokyklos ir savivaldybės lygmenyje. Vadovaujant  mokytojams mentoriams mokiniai veda pamokas ir organizuoja atviras veiklas pradinėse klasėse bei priešmokyklinio ugdymo grupėse. Tokio amžiaus mokiniai darbui pasirinkti neatsitiktinai, kadangi yra drąsiau mokyti mažesnius vaikus. Balandžio mėn. mokiniai organizavo renginius: kūno kultūros pamokos (Vilkijos gimnazija); aktyvi sportinė veikla, judrieji žaidimai, lietuvių kalbos pamoka (Čekiškės gimnazija); klasės valandėlė „Kas yra patyčios?“, pasaulio pažinimo pamoka „Paukščiai“, klasės valandėlė „Kaip atpažinti emocijas?“ (Neveronių gimnazija); dailės ir kūno kultūros pamokos (Zapyškio pagrindinė mokykla); atvira veikla (Piliuonos gimnazija) ir kt. Pirmieji mokinių įspūdžiai buvo pozityvūs ir motyvuojantys.
Jaunojo pedagogo klubo nariai buvo pakviesti į kūrybines dirbtuves, kuriose kūrė klubo logotipą. Daugiausia balsavimo taškų surinko Neveronių gimnazijos mokinės Gabijos Kliokmanaitės pasiūlymas. Švietimo centras sekančio kontaktinio susitikimo metu logotipo kūrėją apdovanos padėka ir prizu.
Bendro pobūdžio renginius Švietimo centras kartu su VDU Švietimo akademija organizuoja šeštadieniais, kad nebūtų trukdomas ugdymo procesas mokykloje. Balandžio 23 d. vyko edukacinis renginys Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) botanikos sode, kurį vedė Vesta Aleknavičiūtė, VDU Gamtos mokslų fakulteto absolventė, VDU Švietimo akademijos doktorantė. Edukacijos metu 36 mokiniai pasikartojo biologijos ir chemijos žinias, atliko eksperimentą – iš apelsino išskyrė jo DNR, maišė įvairius rūgštinius ir šarminius tirpalus, susipažino su pagrindinėmis kerpių rūšimis bei bandė atspėti, kokius akimis nematomus gyvus organizmus pamatė per mikroskopus. Balandžio 30 d. mokiniai jungsis į nuotolinę paskaitą „Kodėl vaikams reikia žaisti“ (dėst. doc.dr.Milda Brėdikytė), o gegužės 14 d. dalyvaus virtualioje pamokoje „Faktai ir populiarūs mitai neuromoksluose“ (dėst. doc.dr.Aušra Daugirdienė). O gegužės 21 d. pakviesime mūsų mokinius į edukacinę veiklą Nacionaliniame dramos teatre.
Švietimo centras, siekdamas suburti mokinius į dar aktyvesnę šio klubo veiklą, sustiprinti jų bendrystę, rengia stovyklos programą, kuri bus organizuojama Jadagonyse, Kauno rajone, birželio 6-7 dienomis. Šioje stovykloje mokiniai ves užsiėmimus-pamokas, dalyvaus situacijų analizėse, kultūrinėse ir sportinėse veiklose, atliks „tėvų“, „direktorių“, „mokytojų“ roles ir kt.