Metodinė diena Garliavos lopšelyje-darželyje „Obelėlė“

Atgal

Metodinė diena Garliavos lopšelyje-darželyje „Obelėlė“

  2022-03-24

2022 m. kovo 24 dieną organizuota metodinė diena Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Patirtinis ugdymas ir jo galimybės Garliavos lopšelyje-darželyje „Obelėlė“. Tema aktuali, nes dalyvavo 40 pedagogų iš Kauno rajono ir miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Garliavos lopšelio-darželio „Obelėlė“ priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Inga Leimonienė pristatė projektą ,,Ką pasakoja seni daiktai?“.
Šis projektas buvo įgyvendinamas mokantis organizuoti ugdymo procesą pagal naują priešmokyklinio ugdymo programą ir priešmokyklinio ugdymo rekomendacijas. Ugdomosios veiklos projektas buvo svarbus tuo, jog vaikai ėmė labiau domėtis praeitimi, istorija, papročiais, tradicijomis, amatais. Projektinė veikla skatina ugdytinius ieškoti sąsajų ir priežastinių ryšių tarp reiškinių, daiktų, juos tyrinėti, suprasti, pažinti, palyginti, pajusti.
Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vaida Bilotienė pristatė pranešimą ,,Vaiko patirtinio ugdymo/si galimybės darželyje”. Mokytoja išryškino patirtinio ugdymosi tikslą - sudaryti vaikams sąlygas pamatyti, išgirsti ir išgyventi, apmąstyti, giliau patyrinėti tai, ką jis sužinojo. Patirtinis ugdymas - tai sąveika ir procesas tarp vaiko ir mokytojo, vaiko ir vaiko, bei vaiko ir aplinkos, tai organizuotas procesas, kurio metu per tiesioginį patyrimą įgyjama žinių, ugdomi gebėjimai, kuriuos vėliau galima pritaikyti realiame gyvenime.
Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Justina Druktenienė nuotoliniu būdu parodė filmuotą atvirą veiklą ,,Šiuolaikinės ryšio priemonės“. Atviros veiklos tikslas - tenkinti vaikų norą pažinti įvairias ryšio priemones per žaidimą, kūrybinę veiklą. Ugdomosios veiklos metu vaikai įtvirtino įvairių šiuolaikinių ryšio priemonių pavadinimus, pastebėjo jų skirtumus, atskleidė savo kūrybiškumą, individualumą per meninę, kūrybinę, pažinimo ir komunikavimo veiklas.
Psichologė Dovilė Rutkauskaitė-Levulė pristatė pranešimą ,,Patirtinio ugdymo/si įtaka ikimokyklinio amžiaus vaikų emociniam intelektui“. Jos manymu patirtinis ugdymas, tai yra mokymasis per asmeninę patirtį, taip pat kūrybiškumo įgūdžių ugdymas, aplinkinio pasaulio pažinimas ir atradimai.
Kolegės iš kitų darželių dėkojo mokytojoms už dalinimąsi gerąja metodine darbo patirtimi, idėjomis ugdomosioms projektinėms veikloms.
 
Garliavos lopšelio-darželio „Obelėlė“ priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytojos
Vaida Bilotienė ir Inga Leimonienė