Savivaldybės darbuotojų mokymosi poreikių analizė

Atgal

Savivaldybės darbuotojų mokymosi poreikių analizė

  2022-02-24

Švietimo centras, siekdamas išsiaiškinti valstybės tarnautojų, socialinių ir kultūros darbuotojų profesinio tobulėjimo poreikius, organizavo susitikimus su Kauno rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vedėja Vaiva Žagariene, Socialinių paslaugų centro direktore Lina Čapiene, jos pavaduotoja socialiniams reikalams Kristina Stanislovaitiene, Kauno rajono savivavldybės viešosios bibliotekos direktore Irena Stančiauskiene ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus specialiste Ona Adamoniene. Susitikimų metų diskutuota, kokių mokymų reikėtų asmeninių ir profesinių kompetencijų plėtotei, kokiomis formomis jie galėtų vykti. Išryškėjo, kad šiuo metu aktualiausios temos yra: viešųjų pirkimų organizavimo klausimais, komandinis darbas, manipuliatyvus elgesys darbe, mobingas, streso įveika, skaitmeninis raštingumas. Švietimo centras atsižvelgdamas į išsakytus poreikius, ieško lektorių, kurie galėtų vesti mokymus pageidaujamomis temomis.
Vasario 24 d. įvyko seminaras „Stresas ir jo įveikos būdai”, kurį vedė psichologė, meno psichoterapeutė Evelina Savickaitė-Kazlauskė. Seminare dalyvavo 87 Kauno rajono savivavldybės valstybės tarnautojai, kultūros centrų, seniūnijų bei socialinių paslaugų centro darbuotojai. Dalyvių skaičius rodo, kokia aktuali ši tema. Dėkojame lektorei už profesionalius patarimus kaip geriau suprasti save, savo emocijas, kaip suvaldyti stresą darbe ir gyvenime. Tikimės, kad psichologės pasiūlyti metodai padės pasiekti gerus rezultatus mažinant stresą, nerimą, nuovargį ir atstatant savo darbingumą.