Kauno rajono lituanistų metodinė diena – sambūris

Atgal

Kauno rajono lituanistų metodinė diena – sambūris

  2022-02-14

Vasario 14 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Kauno rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinė diena – sambūris „Iššūkiai mokytojams besitęsiančios pandemijos sąlygomis: patirtis, problemos“.
Renginio pradžioje vyko susitikimas su rašytoja Sandra Bernotaite, kuri pristatė savo romaną „Akys chimeros“. Po susitikimo su rašytoja vyko gerosios patirties sklaida:
  • Raudondvario gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja Jolita Večkienė pristatė savo sukurtą, mokinius motyvuojančią vertinimo sistemą. Ji skaitė pranešimą „Vertinimo rubrika kaip motyvacijos priemonė“.
  • Karmėlavos B.Buračo gimnazijos mokytoja metodininkė Sandra Janušonienė papasakojo apie įgytą patirtį, dalyvaujant tarptautiniame projekte eTwinning Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose". Ji skaitė pranešimą “Mokinių etninių vertybių ugdymas veikiant komandoje bei įgalinant kūrybiškumą".
Metodinėje dienoje – sambūryje lietuvių kalbos mokytojos aptarė ir kitus aktualius klausimus: darba su įvairių ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, bendrojo ugdymo programų turinio atnaujinimą, mokinių kalbinį raštingumą ir jo skatinimo priemones.