Idėjų mugė – patirties sklaidai ir naujų metodų paieškai

Atgal

Idėjų mugė – patirties sklaidai ir naujų metodų paieškai

  2022-01-18

Sausio 18 d. vyko Kauno rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena – idėjų mugė. Pagrindinis šio renginio tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi teikiant pagalbą vaikams ir jų tėvams bei pristatyti specialistų naudojamas, taip pat ir jų pačių parengtas metodines priemones darbui su vaikais. Praktiniame renginyje dalyvavo daugiau nei 30 rajono švietimo ugdymo įstaigose dirbančių pagalbos mokiniui specialistų.
Pirmojoje renginio dalyje buvo skaityti pranešimai apie regimąjį stresą, autistiškų vaikų ugdymą, pasidalinta patirtimi, kaip prakalbinti „nekalbiuką“, pristatytos europinės konferencijos „Besikeičiantys suvokimai: dėmesio deficito ir hiperaktyvumo sindromas XXI amžiuje“ idėjos. Pranešimuose netrūko mokslinių įžvalgų, praktinių patarimų ir pavyzdžių. Renginyje dalyvavusi Renata Valaitytė-Ramuckienė, Kauno r. kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr, specialistė pristatė Kauno rajono savivaldybės 2022-2024 metodinių priemonių planą dėl įtraukiojo ugdymo, o Kauno r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Dalius Balčiūnas papasakojo apie tarnybos įgyvendinamo projekto „Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai“ veiklas.
Renginio metu vyko metodinių priemonių paroda ir aptarimas. Specialistai demonstravo naudojamas įsigytas ir pačių pagamintas priemones darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, diskutavo apie jų panaudojimo galimybes savo įstaigose.
Nuoširdus ačiū šio praktinio ir tikrai naudingo renginio organizatoriams: Kauno r. logopedų ir specialiųjų pedagogų metodiniam būreliui ir jo pirmininkei Loretai Baltrušaitytei, Kauno r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriui Daliui Balčiūnui, Kauno r. švietimo centro metodininkei Loretai Montrimaitei