Projektas „Per gailestingumo darbus į Kalėdų džiaugsmą“

Atgal

Projektas „Per gailestingumo darbus į Kalėdų džiaugsmą“

  2022-01-10

Visą gruodžio mėnesį mėnesį Kauno rajono mokyklų tikybos pamokas lankantys 3-12 klasių mokiniai ir jų mokytojai dalyvavo kalėdiniame projekte „Per gailestingumo darbus į Kalėdų džiaugsmą“. Projekto pagrindinis tikslas – ugdyti gailestingumą ir atjautą, atliekant kūrybinius darbus šv. Kalėdų įvykių tema ir juos dovanojant kitiems. Šių metų projekto leitmotyvas – „Gailestinga širdis dovanoja ne nuoskaudas, bet Gyvenimą“ (Benas Lyris). Projektu siekta ne tik puoselėti mokinių kūrybiškumą, ir mokyti dalintis kalėdiniu džiaugsmu su kitais. Didelis dėmesys buvo skiriamas socialinių ryčių bendruomenėje (|mokykloje, kaiminystėje, šeimoje ir pan.) stiprinimui ir savanorystės skatinimui.
Prie projekto prisijungė 8 ugdymo įstaigų mokiniai ir mokytojai.
Šlienavos pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Laimutė Gužienė rašo:
Gruodžio mėnesį Šlienavos pagrindinės mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo akcijoje "Per gailestingumo darbus į Kalėdų džiaugsmą". Tikybos pamokų metu gamino kalėdinius atvirukus ir šv. Kalėdų proga sveikino mokyklos ir krašto bendruomenę, prisiminė buvusius mokytojus, kaimo šviesuolius, gerbiamą parapijos kleboną Antaną Mickevičių. Kai kuriems skyrė ne tik mokinių atvirukus su sveikinimais, bet ir pradžiugino gėlėmis, dovanojo muzikinius kūrinius, taip praskaidrindami nuotaiką, dovanodami džiaugsmą, jaukius susitikimus, šiltus pokalbius. Gaila, kad karantino sąlygos, apribojo mūsų galimybes, bet ne pastangas ir troškimus padovanoti dvasines dovanas - gerą žodį, šypseną, pagalbą, savo rankom sukurtas dovanas ar sveikinimus, kad gerumo ir gailestingumo darbai nebūtų pamiršti.
Taip pat mokiniai savo rankomis per pamokas pagamintus kalėdinius angelus, prakartėles ir lopšelius kūdikėliui eksponavo parodoje mokyklos bendruomenei, kad būtų geriau suprasta Šv.Kalėdų dvasinė prasmė, kad visi susimąstytų, su kokia širdimi kiekvienas priims ateinantį kūdikėlį Jėzų.
Taip pat mūsų 6 klasės mokinės, kūrę floristines kompozijas „Žiemos puokštė 2021“, savo darbus dovanojo senjorams, floristinėmis kalėdinėmis kompozicijomis papuošiant šių patalpų interjerus: Petrašiūnų slaugos ligoninę, senelių namus „Auksinis amžius“, „ARTJUSTOS“. Jaunųjų kūrėjų rankomis iš širdies pagaminti darbeliai, tikimės, pradžiugino ne vieną vienišą senjorą ir suteikė vilties, tikėjimo ir meilės.
Julė Vaketienė, tikybos mokytoja metodininkė, ir Nijolė Žėglaitienė, 4c klasės pradinių klasių mokytoja metodininkė, taip pasakoja apie Ringaudų pradinės mokyklos mokinių dalyvavimą kalėdiniame projekte:
Atsiliepdami į projektą, Ringaudų pradinės mokyklos 3-4 klasių mokiniai kartu su mokytojomis  Nijole Žėglaitiene ir Jule Vaketiene rengė šventę savo mokyklos ir Tabariškių parapijos bendruomenės nariams. Projekto metu mokiniai mokėsi giedoti psalmes, tinkančias advento laikotarpiui, gamino atvirukus, mokėsi karpyti popierinius angelus. Kiekvieną pirmadienį (laikantis visų saugumo reikalavimų) uždegdavo po 1 advento žvakę, giedojo, grojo, skaitė Šv. Raštą. Paskutinį advento sekmadienį dalyvavo Šv. Mišiose Tabariškių parapijos bažnyčioje. Po jų sveikino bendruomenės narius artėjančių švenčių proga, įteikdami savo gamintus atvirukus. Ši bendrystė sušildė žmonių širdis. Mokiniai mokėsi dalintis kalėdiniu džiaugsmu su parapijos bendruomene.
Garliavos Jonučių bendruomenė Advento metu dalyvavo tradicinėje mokyklos akcijoje „Gerumo nebūna daug...“ Mokytojos Jūratė Radzevičienė ir Aldona Šidagienė rašo:
Paaukoti maisto produktai ir higienos reikmenys buvo perduoti Garliavos Neįgaliųjų draugijos nariams, Garliavos Krizių centro gyventojams, Garliavos miestelio ir apylinkių stokojantiems žmonėms. 6-8 klasių mokiniai kūrė Kalėdines atvirutes. Jas dovanojome Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus Garliavos  ligoninės pacientams, Garliavos Neįgaliųjų draugijos nariams ir Garliavos parapijos Caritas perdavė miestelio vienišiems ir stokojantiems gyventojams. Dėkojame visai benruomenei už aktyvų dalyvavimą akcijoje ir Kalėdinio džiaugsmo skleidimą!
 
Projekte „Per gailestingumo darbus į Kalėdų džiaugsmą“ dalyvavo ir Garliavos A.Mitkaus Mastaičių skyriaus mokiniai kartu su  tikybos mokytoja Loreta Mockevičienė ir socialine pedagoge, 9 klasės vadove Jolanta Dijokiene.
Su mokinių veiklomis galima susipažinti peržiūrėjus šią pateiktį:
 
Apie Garliavos A. Mitkaus pagrindinės mokyklos mokinių veiklas sukurtas filmukas Garliavos A Mitkaus pagrindinė mokykla. Projektas - YouTube, su veiklomis galima susipažinti ir peržiūrėjus pateiktį:
Tikybos mokytoja Daiva Bruzgienė džiaugiasi, kad į projektą „Per gailestingumo darbus į Kalėdų džiaugsmą“ įsijungė ir Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos penktokai:
Tikybos pamokose mokiniai sužinojo Kalėdų simbolius, išsiaiškino, kas yra malda, kūrė atvirutes bei maldą, visa tai buvo perduota Seserų Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijai. Belieka laukti pavasario, kada galės mokiniai gyvai susitikti su vienuolėmis.
Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos 6a klasės mokiniai taip pat dalyvavo šiame kalėdiniame projekte. Tikybos mokytoja Renata Markevičienė rašo:
6 a kl. tikybos grupės mokiniai paruošė po kalėdinį atviruką vienuolėms benediktinėms. Buvo gera nuvykti į Kauno šv. Mikalojaus Benediktinių vienuolyną ir išklausyti vienuolyno priorės Paulinos pasakojimo apie šv. Benediktą, Pal. Teofilių Matulionį. Mokiniai buvo nuvesti į vienuolyno patalpas ir supažindinti su vienuolių kasdienybe. Mokiniai padėkojo už maldas ir nuolatinį rūpestį žmonėmis.
Vaišvydavos pagrindinės mokyklos projektines veiklas tikybos mokytoja Dalia Bajarūnienė pristatoo pateiktyje:
 
Nuoširdus AČIŪ visiems mokytojams ir mokiniams, dalyvavusiems kalėdiniame projekte!