Tarptautinis projektas „Inovatyvūs būdai ir metodai darbui su iš emigracijos grįžusiais vaikais, siekiant maksimaliai padidinti jų socialinę įtrauktį ir mokymosi efektyvumą“

Atgal

Tarptautinis projektas „Inovatyvūs būdai ir metodai darbui su iš emigracijos grįžusiais vaikais, siekiant maksimaliai padidinti jų socialinę įtrauktį ir mokymosi efektyvumą“

  2021-12-03

Kauno rajono švietimo centras nuo 2021 m. gruodžio 1d. dalyvauja tarptautiniame projekte „Innovative educational approaches and practices for migrant pupils to maximize the effectiveness of their social inclusion and school performance“  pagal programos „Erasmus+“ 2 pagrindinį veiksmą – Bendradarbiavimo partnerystės  KA220.

Projekto koordinatorius – Kauno rajono švietimo centras.

Projekto partneriai : Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazija (Lietuva); Kauno technologijos universitetas (Lietuva); LICEUL TEHNOLOGIC "SFANTUL PANTELIMON" (Rumunija); Cesitlilik Icinde Birliktelik Dernegi (Turkija); UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV (Bulgarija).

Projekto tikslas:  Projekto tikslas yra tobulinti mokytojų ir pagalbos mokytojų specialistų profesines kompetencijas siekiant sukurti palankią mokymosi, socialinę ir emocinę aplinką migrantų vaikams.

Projekto  uždaviniai:

  1. Sukurti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams inovatyvią mokymo/si medžiagą ir mokymo priemones darbui su migrantų vaikais;
  2. Parengti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams mokymo/si priemones mokymosi skirtumų mažinimui bei socialinei-emocinei būklei stiprinti;
  3. Sutelkti mokyklų bendruomenių narius (vadovus, mokytojus, tėvus ir kitus mokinius) sėkmingai migrantų vaikų integracijai;
  4. Suteikti mokytojams ir  pagalbos mokiniui specialistams gerosios patirties pavyzdžių, kaip dirbti su skirtingomis (mišriomis) mokinių grupėmis. 

Tikslinės grupės: mokytojai, dirbantys su migrantų vaikais; pagalbos mokiniui specialistai: logopedai, socialiniai pedagogai, psichologai, mokytojų padėjėjai; migrantų vaikai (10-15 metų amžiaus: naujai atvykę arba grįžę iš emigracijos); tėvai

Projekto vykdymo laikas: 2021 m.  gruodžio 1 d. – 2024 m. gegužės  31 d.