Tęstinis projektas „Mamai ir Marijai“

Atgal

Tęstinis projektas „Mamai ir Marijai“

  2017-05-05

2017 m gegužės mėn. Kauno rajono tikybos mokytojų metodinis būrelis rengė tęstinį projektą „Mamai ir Marijai“. Šiais metais dalyvavo 7 mokyklų tikybos mokytojos su savo mokiniais.

Projekto pagrindinis tikslas - pagilinti sampratą apie Dangiškąją Motiną, pamaldumą Jai, mokyti reikšti pagarbą žemiškajai Mamai dalyvaujant įvairiose veiklose, dalijantis kūrybiniu džiaugsmu.

Projekte dalyvavo 1-6 klasių mokiniai. Pagal pateiktus nuostatus projekto dalyviai atliko užduotis, leidusias atsiskleisti mokinių kūrybiškumui, skatinusias bendravimui ir bendradarbiavimu. Džiugu, kad į projektą įsijungė pradinio ugdymo mokytojos ir mokytojai dalykininkai.

Projekto metu mokiniai sodino daigelius, augino gėles, gamino atvirukus iš popieriaus ir gamtinės medžiagos, piešė piešinius ant šilko, rašė laiškus, mokytojos rengė pamokas netradicinėse aplinkose, šventes, rengė gegužines pamaldas mokiniams ar dalyvavo jose. Tai motyvuoja ir skatina mokinius dalyvauti projektinėje veikloje, pagerinti tarpusavio santykius.

Parengtos pateiktys apie vykdytą veiklą sukeltos į google diską pasidalinant su projekte dalyvavusiomis mokyklomis. Informacija apie projektą pateikta Kauno rajono švietimo centro svetainėje, Vilkaviškio vyskupijos svetainėje, Kauno rajono švietimo centro Facebook‘o paskyroje, Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro Facebook‘o paskyroje.

Straipsnį rengė Kauno rajono tikybos mokytojų metodinis būrelis, tikybos vyr. mokytoja Inga Graužinienė.