Kauno r. 1-12 klasių mokinių kūrybinių darbų akcija „Pasveikinkim vieni kitus!“

Atgal

Kauno r. 1-12 klasių mokinių kūrybinių darbų akcija „Pasveikinkim vieni kitus!“

  2018-03-19

Kauno r. ugdymo įstaigų 1 – 12 klasių mokiniai buvo kviečiami minėti Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį. Atkurtos Lietuvos šimtmečio minėjimo idėją – akciją „Pasveikinkim vieni kitus!“ – pasiūlė Kauno rajono dorinio ugdymo mokytojai. Prie šios iniciatyvos prisijungė Kauno r. Piliuonos gimnazijos, Kauno Vaišvydavos pagrindinės ir Prienų r. Išlaužo ir Pakuonio pagrindinių mokyklų mokiniai ir mokytojai.

Bendradarbiaudami įvairių dalykų mokytojai vedė integruotas pamokas, projektus, renginius, organizavo teisingumo eiseną, sveikino mokyklų bendruomenių narius ir miestelių gyventojus su visai Lietuvai svarbia švente.

Tikimės, jog bendros mokinių ir mokytojų veiklose skatins pilietiškumą, puoselės meilę artimui ir Tėvynei, ugdys demokratines vertybes ir skatins tikėjimą šviesia Lietuvos ateitimi!

Informaciją parengė Laura Kuncevičienė, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos etikos mokytoja, Kauno rajono etikos mokytojų metodinio būrelio narė.