Konkursas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms finansuoti

Atgal

Konkursas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms finansuoti

  2021-05-03

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursą.
Konkurse turi teisę dalyvauti Kauno rajono savivaldybėje neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą vykdanti mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, kultūros centras ir kita įstaiga, kurioms švietimas nėra pagrindinė veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi.

Programų teikėjai gali teikti po vieną paraišką. Vienai programai maksimaliai skiriama suma 1000 Eur.

Svarbu: programos turinys ir siekiami rezultatai turi atitikti vieną iš šių sąlygų:
  • mokymosi visą gyvenimą paslaugų Kauno rajono savivaldybėje plėtra;
  • darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas;
  • asmenų mokymasis Trečiojo amžiaus universitete;
  • andragogų kompetencijų tobulinimas;
  • profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas;
  • asmens bendrosios kultūros ugdymas.
Konkurso sąlygas ir paraiškos formą rasite čia:

https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/kulturos-svietimo-ir-sporto-skyrius/%C5%A1vietimas/neformalusis-%C5%A1vietimas-nv%C5%A1/neformalusis-suaugusiuju-svietimas-2021/