Suaugusiųjų švietėjai taip pat mokosi!

Atgal

Suaugusiųjų švietėjai taip pat mokosi!

  2021-11-23

Baigėsi du mėnesius trukęs Kauno rajono švietimo centro projektas „Andragogikos pagrindai suaugusiųjų švietėjams praktikams“, kurį finansavo Kauno rajono savivaldybė.
Projekto įgyvendinimo metu metu buvo suorganizuoti 5 seminarai Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto fakultetų prorektoriams ir bendruomenių centrų nariams. Seminarų metu projekto dalyviai susipažino su andragogo vaidmenimis, diskutavo, kokiomis asmeninėmis bei profesinėmis savybėmis turi pasižymėti geras andragogas; pagilino žinias apie suaugusiųjų mokymosi stilius ir tinkamiausius mokymo metodus; įgijo žinių apie švietimo rinkodarą. Psichologė Evelina Savickaitė-Kazlauskė supažindino mokymų dalyvius su suaugusių asmenų psichologine ir sociologine charakteristika, raidos ypatumais, raidos etapų uždaviniais bei jų panaudojimu sėkmingam mokymuisi. Psichologės vedamuose seminaruose didelis dėmesys buvo skiriamas supažindinimui su pagrindinėmis nesusikalbėjimo socialinėje aplinkoje priežastimis, efektyviais konfliktinių situacijų, streso valdymo būdais bei emocinės savikontrolės svarba.
Tikimės, kad Kauno rajono suaugusiųjų švietėjai praktikai įgiję andragoginių ir psichologinių darbo su vyresnio amžiaus suaugusiais asmenimis žinių, patobulinę bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, gebės taikyti mokymuose įgytas teorines žinias ir metodikas praktiniame darbe.
Ačiū mokymų dalyviams ir lektorėms: dr. Elenai Trepulei, VDU Švietimo akademijos docentė, suaugusiųjų švietimo ekspertei, ir Evelinai Savickaitei-Kazlauskei, psichologei ir meno psichoterapeutei!
Planuojama, kad įgyveninant Kauno rajono savivaldybės 2021-2023 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi plėtros planą, andragogikos pagrindų mokymus bus galima pasiūlyti kitų Kauno rajono seniūnijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjams, nedalyvavusiems šiame projekte.