Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų mokytojų gerosios patirties sklaidos stažuotė

Atgal

Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų mokytojų gerosios patirties sklaidos stažuotė

  2021-11-04

Įgyvendinant Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonę  „Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių fizinės ir emocinės aplinkos gerinimas“, lapkričio 4 d. Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų sveikatos ugdytojai, mokytojai, vadovai dalyvavo gerosios patirties sklaidos stažuotėje (edukacinėje išvykoje) į Mažeikių r. Viekšnių gimnaziją.
Gimnazijos direktorius Rimantas Gricius pristatė bendruomenės sveikatingumo ugdymo aplinkas, parodė modernų sporto aikštyną, pasidžiaugė naujai statoma sporto sale. Žiūrėdami filmą mokytojai susipažino su gimnazijos pasiekimais, istorija (2019 m. gimnazija minėjo100 metų sukaktį).
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Buzienė pristatė pranešimą apie gimnazijoje organizuojamus sveikatingumo renginius, vykdomus projektus, įsigytas fizinį aktyvumą skatinančias priemones. Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Snieguolė Griciuvienė papasakojo kaip sekasi užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kurti aplinką, stiprinančią mokinių emocinę sveikatą.
Kauno r. mokytojai  edukacijos metu lankėsi ir vienoje seniausių išlikusių Lietuvoje Viekšnių vaistinėje, bei netoli miestelio, Gyvolių kaime, įsikūrusiame ekologiniame Jadvygos Balvočiūtės vaistinių žolelių ūkyje. Biologė, farmacininkė, žolininkė, knygų autorė J. Balvočiūtė visuomenės švietimui skiria nemažai laiko. Ji papaskojo apie ekologinio ūkio veiklą bei pažadėjo Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų mokytojams, kurie rūpinasi jaunosios kartos sveikata ir ateityje atsakyti į jiems rūpimus sveikos gyvensenos klausimus.
Mokytojai, dalyvaudami edukacinėje išvykoje, pagilino žinias kaip pagerinti sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių fizinio aktyvumo aplinkas ir emocinę sveikatą.