Meilė – gyvenimo variklis

Atgal

Meilė – gyvenimo variklis

  2021-10-25

Spalio 25 d. VDU Ugnės Karvelis gimnazijos 8e klasėje vyko atvira-integruota lietuvių kalbos ir tikybos pamoka „Meilė – gyvenimo variklis“. Pamoką vedė gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Rasa Raižienė ir tikybos mokytoja ekspertė Renata Markevičienė.
Pamokos metu mokiniai, remdamiesi V. Šekspyro kūriniu „Romeo ir Džuljeta“, taip pat savo rašinių ištraukomis ir naudodami de Bono mąstymo kepurėlių metodiką, susipažino su šešiomis meilės rūšimis, paruošė koliažą bei vienos iš meilės rūšių pristatymą.
Pamoką pradėję nuo meninio įvado, aštuntokai ją užbaigė skaitydami Šv. Pauliaus parašytą himną meilei.
Informaciją parengė tikybos mokytoja Renata Markevičienė