Kauno rajono logopedų ir specialųjų pedagogų metodinė valanda

Atgal

Kauno rajono logopedų ir specialųjų pedagogų metodinė valanda

  2021-10-21

Spalio 21 d. Kauno r. Domeikavos lopšelyje-darželyje „Luknė“ vyko rajono logopedų ir specialųjų pedagogų metodinė valanda „Patirtinis ugdymas: iš patirties ir per patirtį”. Lopšelio-darželio „Luknė“ logopedė metodininkė Jurga Legienė pristatė patirtinio mokymo/si koncepciją, aptarė jos pritaikomumą pagalbos mokiniui specialistų darbe ir tinkamų metodų parinkimą dirbant su skirtingo amžiaus vaikais.
Visi renginyje dalyvavę pagalbos mokiniui specialistai buvo įtraukti į praktinę veiklą – dirbdami komandose per tam tikrą skirtą laiko tarpą turėjo atlikti 4 skirtingas užduotis. Užduotims atlikti reikėjo „pajungti“ ne tik loginį mąstymą, greitą reakciją, bet ir visus pojūčius, tad laikas prabėgo nepastebimai. Prie kavos/arbatos puodelio logopedai ir specialieji pedagogai aptarė darbe kylančius iššūkius, o logopedė Jurga Legienė pademonstravo darbe su vaikais naudojamas priemones.
Ačiū Kauno rajono logopedų ir specialųjų pedagogų metodiniam būreliui, Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio „Luknė“ direktorei Odetai Černiauskienei ir logopedei metodininkei Jurgai Legienei už puikaus renginio suorganizavimą!