Renginių ciklas „Mano darbai mamai ir Marijai“

Atgal

Renginių ciklas „Mano darbai mamai ir Marijai“

  2021-06-14

Po metų petraukos gegužės mėnesį Kauno rajono mokyklose vyko renginiai skirti Motinos dienai ir Švč. Mergelės Marijos mėnesiui paminėti, kuriuos mokyklose inicijavo tikybos mokytojai. 2019 m. renginių ciklas dėl Covid-19 pandemijos neįvyko, bet šiais metais nutarta toliau tęsti tokią gražią tradiciją. Pradinių klasių mokiniai ruošė sveikinimus mamoms, susipažino su gegužinių pamaldų tradicija Lietuvoje, mokėsi giesmių, kūrė kūrybinius darbus.
Šlienavos pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Laima Gužienė apie vykusias veiklas rašo:
Šlienavos pagrindinėje mokykloje renginių ciklu „Mano darbai Mamai ir Marijai“ tikybos pamokose buvo siekiama skleisti meilę ir pamaldumą Jėzaus motinai – Švč. Mergelei Marijai ir pagilinti pagarbą žemiškajai Motinai – gyvybės davėjai. Mokiniai kūrė maldas Marijai, skaitė Marijos litaniją, susipažino su rožiniu, skaičiuodami veltinio karoliukus dėliojo rožinio stuktūrą ir kalbėjo rožinio slėpinį.
Įdomiausia dalis buvo kūrybinis procesas, kai vaikai kūrė įvairiausius sveikinimus mamoms: savo rankų darbo medelius puošė žiedais, iš vaškinių kreidelių spalvų liejo paslaptingas širdeles, kūrė peizažus ir atvirukuose užrašė linkėjimus. O kai oras buvo palankus eksperimentams, mūsų mokyklos žaliojoje klasėje iš gamtoje pririnktų gėlių žiedų ir augalų lapų mažos rankelės gamino antspaudus medvilnėje, o iš druskinės tešlos gamino dovanėles savo mylimiausiam žmogui – Mamai. Kiti mokiniai pagamino net judančius sveikinimus, taip nustebindami savo mamas, bei suteikdami ir patys patirdami daug džiaugsmo.
Piliuonos gimnazijos, Kauno Rokų gimnazijos ir Kauno Šilo pradinės mokyklos tikybos mokytoja Inga Graužinienė dalijasi patirtimi, kaip gimnazijų mokiniai įsijungė į Motinos dienai ir Švč.Mergelės Marijos mėnesiui skirtų renginių ciklą:
Projekte „Mano darbai Mamai ir Marijai“ dalyvavo mokiniai iš visų mano mokyklų: Kauno rajono Piliuonos gimnazijos 3-iokai sodino mokykloje daigelius, juos prižiūrėjo, laistė ir nešė savo Mamytėms dovanų Motinos dienos proga, Piliuonos koplyčioje suklupo maldai prie Švč. Mergelės Marijos; Kauno Rokų gimnazijos 4-okai pamokos metu meldėsi Šv,. Mergelės Marijos litaniją ir kūrė žemės meną Mamai ir Marijai; Kauno Šilo pradinės mokyklos -4okai rašė laiškus mamai, piešė atvirukus, gamino vokus.  Laiškus  išsiuntė per Lietuvos paštą. Kitą pamoką mokiniai pasakojo, kad jų Mamos buvo labai laimingos ir maloniai nustebintos, gavusios rankų darbo sveikinimus paštu.
Ringaudų pradinės mokyklos tikybos mokytoja Julė Vaketienė, viena iš šio projektų iniciatorių, šio renginių ciklo metu vykdytas veiklas aprašo taip:
Ringaudų pradinės mokyklos 1-4 klasių mokiniai dalyvavo  Kauno rajono tikybos  mokytojų inicijuotame projekte „Mano darbai mamai ir Marijai“. Švenčiant mamos dieną (gegužės mėn.  1-ąjį sekmadienį), mokiniai per tikybos pamokas kūrė, piešė, klijavo savo rankų kūrybos darbelius, kuriuos įteikė savo mamoms, reikšdami meilę ir pagarbą už dovanotą gyvybę.
Pagal bažnytinę tradiciją gegužės mėnuo yra skiriamas Švč. M. Marijos garbei. Tuo laikotarpiu bažnyčiose ir šeimose yra giedama ar kalbama litanija. Todėl tikybos pamokų metu mokiniai buvo supažindinti su šia maldos praktika. Mokiniai rinko gražiausius maldos žodžius ir užrašė  juos savo darbeliuose.  Iš viso yra 57 maldos kreipiniai.  Iš jų mokiniai sužinojo apie bažnyčioje reiškiamą didelį  dėmesį Švč. M. Marijai.  Tai paskatino juos vartoti savo gyvenime daugiau gražių kreipinių.
Tikybos mokytoja Daiva Butkevičienė apie renginius Kulautuvos pagrindinėje mokykloje rašo:
Kulautuvos pagrindinės mokyklos pradinukai su didele meile kūrė kūrybinius darbelius savo mylimoms mamytėms. Kartu prisiminėme ir mūsų dangiškąją Motiną Mergelę Mariją, kuri taip pat mumis rūpinasi ir mus globoja. Atsidėkodami už jos meilę ir pagalbą meldėmės rožančiaus maldą.