Konferencija „Socialinė ir emocinė sveikata Lietuvos geros mokyklos kontekste“

Atgal

Konferencija „Socialinė ir emocinė sveikata Lietuvos geros mokyklos kontekste“

  2018-11-06

Kaip pagerinti socialinę emocinę mokinių, tėvų, pedagogų sveikatą, kurti mokymui (si) palankią aplinką, stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su pedagogine bendruomene?

Į šiuos klausimus bandėme atsakyti 2018 m. lapkričio 6 d. įvykusioje nacionalinėje sveikatą stiprinančių mokyklų (toliau – SSM) konferencijoje „Socialinė ir emocinė sveikata Lietuvos geros mokyklos kontekste“, skirtoje paminėti SSM 25-metį.

Šios konferencijos tikslas buvo pasidalinti gerąja sveikatą stiprinančių mokyklų darbo patirtimi, paanalizuoti, anot prof. habil.dr. Irenos Misevičienės „išmoktas ir neišmoktas pamokas“, detaliai apžvelgti Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 16-kos metų veiklą, stiprinant vaikų ir jaunimo socialinę, emocinę sveikatą; aptarti socialinių emocinių kompetencijų ugdymo reikšmę mokinių mokymosi pasiekimams ir individualiai pažangai.
Taip pat detaliai susipažinome su Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro nuveiktais ir vykdomais darbais, stiprinant rajono mokyklų bendruomenių sveikatą, tobulinant fizines aplinkas. Konferencijoje buvo galima susipažinti ir su mūsų rajono SSM mokinių sveikatingumo mugės idėjomis, išdėstytose plakatuose. Šie darbai jau šiandien pradeda savo kelionę po rajono mokyklas.

Darbo grupėse konferencijos dalyviai diskutavo probleminiais klausimais, kaip antai: vadovų, mokyklos lyderių, vaidmens ir indėlio stiprinimas SSM-oje, pedagogų ir tėvų bei kitų socialinių partnerių partnerystė, palankaus mokinių mokymuisi ir ugdymuisi mikroklimato kūrimas ir pan. Darbo grupių parengtose rekomendacijose buvo išryškinti esminiai veiksniai, būtini kuriant mokyklose sveiką, darnią socialinę emocinę aplinką. Tai profesinis dialogas, pozityvi komunikacija, pažinimas savęs ir kitų aplinkinių žmonių, nuoširdus, konstruktyvus bendradarbiavimas ir partnerystė.


Pranešimai


Išmoktos ir neišmoktos pamokos Sveikatą stiprinančiame Kauno regione
Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo reikšmė mokinių mokymosi pasiekimams ir individualiai pažangai
Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo indėlis ugdant vaikų ir jaunimo socialinę, emocinę sveikatą: pavyzdžiai, patirtys, įžvalgos
Socialinės emocinės aplinkos įtaka grįžusių iš užsienio moksleivių adaptacijai
Mikroklimatas darželio grupėje - kaip prielaida mokymosi sėkmei bei teigiamiems emociniams išgyvenimams kurti
Socialinis emocinis mikroklimatas ir jo įtaka ugdymuisi ir savijautai
Visuomenės sveikatos biuro indelis į mokyklos bendruomenės sveikatą