„Mokytojas 4.0“: mokymų programos rengimas

Atgal

„Mokytojas 4.0“: mokymų programos rengimas

  2021-02-26

Švietimo centras partnerio teisėmis dalyvauja 2019-2021 metų projekte 2019-1-PL01-KA201-065137 „Mokytojas 4.0“ pagal Europos sąjungos programos ERASMUS+ 2-ą pagrindinį veiksmą – Strateginės partnerystės.
 
Projekto tikslas – patobulinti įvairių dalykų mokytojų (išskyrus informacinių technologijų) profesines žinias bei įgūdžius, susijusius su koncepcijos Pramonė 4.0 įgyvendinimu bendrojo ugdymo mokyklose.
 
Karantino laikotarpis bei nuotolinis mokymas/is nesutrukdė centrui atsakingai bei sėkmingai vykdyti projekto veiklas. Jau parengtas ir išverstas į visų partnerių nacionalines kalbas mokymo vadovas mokytojams „Enchiridionas 4.0“. Vadovą sudaro šeši moduliai:
 
  • „Kibernetinis saugumas mokykloje ir po pamokų“
  • „Papildyta realybė kaip alternatyva analogiškoms didaktinėms priemonėms”
  • „Dirbtinis intelektas kaip jūsų klasės draugas“
  • „Skaitmeninis dvynys – nauja demonstracinė priemonė ”
  • „Debesų kompiuterija – informacijos šaltinis“
  • „Bendradarbiaujantys robotai“
 
Pagal šias modulių temas mokytojams kuriama mokomoji medžiaga:  pamokų planai,skaitmeniniai pratimai, scenarijai video pamokoms. Video pamokų struktūros, formato ir kitais klausimais tariamės ne tik su projekto partneriais, bet  taip pat ir  su mūsų rajono mokytojais.
Už bendradarbiavimą, konsultavimą ir pagalbą, kuriant antrąjį projekto intelektinį produktą – video pamokų rinkinį -  dėkojame Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos mokytojoms Rasai Lakickienei, Zitai Ganusauskienei, Virginijai Levanauskaitei, Kristinai-Grigaitei Bliūmienei bei Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokytojai Linai Bagužienei.