Kauno rajono psichologai į pagalbą abiturientams

Atgal

Kauno rajono psichologai į pagalbą abiturientams

  2021-03-09

Kovo 9 dieną Kauno rajono švietimo centro direktorė Laimutė Ruzgienė sukvietė rajono gimnazijų bei pedagoginės psichologinės tarnybos psichologes į aktualią diskusiją “Kaip padėti Kauno r. ugdymo įstaigų abiturientams pasirengti brandos egzaminams?” Pasitarime dalyvavo 16 psichologių. Susitikimo metu  aptartos preliminarios temos ir psichologinės pagalbos formos mokyklų bendruomenėms.
Pasirengimas brandos egzaminams kasmet kelia nemažai įtampos mokiniams, mokytojams  bei tėvams. Nerimą kelia karantino situacija bei mokymo organizavimas nuotoliniu būdu, kas  gali turėti neigiamų pasekmių šių metų mokinių pasiekimams. Laimutė Ruzgienė paminėjo, kad Švietimo centras teikia dalykinę ir metodinę pagalbą mokytojams ir mokiniams, ruošiantis brandos egzaminams. Tačiau pastebėjome, kad šiuo metu reikalinga ne tik dalykinė, bet ir psichologinė pagalba.
Rajono psichologai pasitarime dalijosi patirtimi, kaip jie savo gimnazijose padeda abiturientams pasirengti egzaminams ir palaikyti  gerą jų psichologinę būklę. Specialistai akcentavo visos gimnazijos bendruomenės: mokytojų, tėvų ir mokinių sutelktumą. Pastebėta, kad mokytojai ir tėvai daro nemažą spaudimą mokiniams, keldami neadekvačius lūkesčius jų rezultatams.
Buvo aptartas ir psichologinės pagalbos teikimo modelis kiekvienoje gimnazijoje:
  • pokalbiai su klasės auklėtojais, įvertinant klasės specifiką;
  • konsultacijos mokiniams atskirose grupėse ir individualiai (pagal poreikį);
  • paskaitos abiturientų  tėvams susirinkimų metu;
  • konsultacijos dalykų mokytojams. 
Susitikimo metu buvo įvardintos aktualiausios konsultacijų temos: nerimo ir streso įveika, mokinių dienotvarkė sveikai gyvensenai ir emocinei savijautai, mokytojo psichologinis perdegimas, mokinių priklausomybė nuo socialinių tinklų ir technologijų.
Mokyklų psichologės apgailestavo, kad  karantino metu administracija dažnai neįvertina psichologo darbo svarbos bei prasmės ir deleguoja daug kitų, su tiesioginiu darbu nesusijusių užduočių. Todėl lieka mažai laiko tinkamai atlikti pagrindines pareigas ir suteikti reikalingą psichologinę pagalbą abiturientams.
Švietimo centro direktorė pakvietė psichologus susivienyti ir dirbti labai tikslingai bei atsakingai, kad padėtų rajono abiturientams nugalėti nerimą, įveikti stresą ir egzaminų baimę. Balandžio mėnesio pabaigoje Švietimo centras organizuos grįžtamąjį pasitarimą psichologams ir aptars psichologinės pagalbos modelio įgyvendinimą.