Nuotraukų paroda „Žodelis „AČIŪ”

Atgal

Nuotraukų paroda „Žodelis „AČIŪ”

  2021-01-29

AČIŪ – mandagiausias žodis bet kokia pasaulio kalba. Dėkingumas, tai santykį stiprinanti emocija, kuri skatina suprasti kaip mus vertina ir priima kiti žmonės. Kiekvienas iš mūsų turime už ką padėkoti, todėl šių metų sausio 4-29 dienomis Kauno r. Karmėlavos lopšelis-darželis ,,Žilvitis“ organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų parodą ,,Žodelis ,,AČIŪ”. Paroda skirta Tarptautinei „AČIŪ“ dienai paminėti. Praėjusiais metais organizuotas renginys ir paroda, skirta „Ačiū dienai“ paminėti pavyko puikiai, todėl šiais metais nusprendėme šia idėja pasidalinti su Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigomis. Parodos tikslas - suvokti žodelio „Ačiū“ reikšmę per vizualinį, girdimąjį suvokimą bendraujant ir bendradarbiaujant šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais.
Džiaugiamės kūrybinių darbų gausa, jų gavome virš 300, o iš dalyvių sulaukėme padėkų už puikią iniciatyvą organizuojant kūrybinių darbelių fotografijų parodą.
Ši paroda mus pačius paskatino dažniau ištarti „ačiū“ vaikams, tėveliams, kolegoms ar artimiesiems. Pastebėjome, kad dėkingumas grįžta, pripildydamas ir įkvėpdamas naujoms kūrybinėms idėjoms. Tikimės, kad ir Jūs atrasite, kaip gera sakyti „ačiū“.

 

Karmėlavos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai vykdanti direktorės funkcijas Irma Černajūtė – Martišienė, logopedės Alma Budnikaitė, Judita
Janušienė, psichologė Andželika Leikuvienė