KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO VIEŠAS PRANEŠIMAS APIE ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMĄ

Atgal

KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO VIEŠAS PRANEŠIMAS APIE ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMĄ

  2021-02-15

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio  17 d. sprendimu Nr.TS-456 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno rajono švietimo centrą“ yra reorganizuojama biudžetinė įstaiga Kauno rajono švietimo centras, kurios buveinė – Saulės g.12, Kaunas, įmonės kodas – 300052772; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Valstybės įmonės Registro centro Kauno filialas. Reorganizavimo būdas – padalijimas: vieno juridinio asmens pagrindu įsteigiant du juridinius asmenis – Kauno rajono švietimo centrą ir Kauno rajono pedagoginę psichologinę tarnybą, kuriems tam tikromis dalimis pereis reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos. 2021 m. rugpjūčio 31 d. yra momentas, nuo kurio pasibaigiančios biudžetinės įstaigos –Kauno rajono švietimo centro – teisės ir pareigos pereina  po reorganizavimo veiksiančioms biudžetinėms įstaigoms – naujos struktūros Kauno rajono švietimo centrui ir atskiram juridiniam asmeniui – Kauno rajono pedagoginė psichologinė tarnybai.
Su reorganizavimo sąlygomis, finansinių ir  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis galima susipažinti Kauno rajono švietimo centro interneto svetainėje: www.centras.krs.lt: