Kalėdinių atvirukų akcija „Būkite pasveikinti“

Atgal

Kalėdinių atvirukų akcija „Būkite pasveikinti“

  2021-01-14

Visą gruodžio mėnesį mėnesį Kauno rajono mokyklų tikybos pamokas lankantys 3-12 klasių mokiniai kūrė kalėdinius atvirukus, kuriuos vėliau dovanojo kaimynams. Kasmetinės tradicinės akcijos tikslas – pagilinti mokinių šv. Kalėdų šventės sampratą bei ugdyti jų kūrybiškumą, mokyti juos dalintis kalėdiniu džiaugsmu su kitais. Šiais metais dėl Lietuvoje paskelbto karantino šiek tiek keitėsi akcijos pobūdis –  atvirukais sveikinami tik kaimynai, įmetant sveikinimą į jų pašto dėžutę.
Akcijos iniciatorė tikybos mokytoja metodininkė Julė Vaketienė rašo:
Ringaudų pradinės mokyklos 3-4 klasių mokiniai dalyvavo kalėdinėje akcijoje „Būkite pasveikinti“, kuri vyko adventiniu laikotarpiu prieš Šv. Kalėdas. Visi mokiniai gamino atvirukus, piešė, klijavo, kūrė kalėdinius piešinius. Į atviruko vidų rašė linkėjimus artėjančių švenčių proga. Kadangi gyvenome karantino laikotarpyje, kiekvienas mokinys įsipareigojo asmeniškai pasveikinti savo kaimynus, įmetant atvirukus-linkėjimus į pašto dėžutes. Akcijos tikslas buvo padėkoti kaimynams, kurie yra šalia mūsų. Akcija pavyko. Buvo abipusė nauda – ir vieni, ir kiti patyrė džiaugsmą ir geras emocijas.
Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Ramutė Bekerytė-Pociūnienė kartu su mokiniais rašo:
Su džiaugsmu pranešame, kad Garliavos A. Mitkaus pagrindinės mokyklos moksleiviai noriai dalyvavo akcijoje „Būkite pasveikinti". Ir vieni ir drauge, kaimyniškai kūrė sveikinimus ir juos dalino, perduodami tiesiogiai ar įmesdami į pašto dėžutes. Vieni vaikai pasirašė savo vardus, kiti pageidavo likti paslaptyje ir net pasinaudojo nykštukų apdarais, kad nebūtų pažinti prie pašto dėžutės:)
Ši veikla suteikė ir žaismingumo ir paslapties. Vaikai patyrė daug džiaugsmo pamokos pasidalindami patirtomis emocijomis su klasės draugais.
Nuoširdžiai dėkojame akcijos sumanytojams už nuostabią galimybę prasmingai panaudoti pandemijos  laiką.
Daiva Butkevičienė, Kulautuvos pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja, rašydama apie mokinių dalyvavimą akcijoje pabrėžia kalėdinio slėpinio apmąstymą ir dalijomosi džiaugsmu svarbą:
Kulautuvos pagrindinės mokyklos penktokai, septintokai ir devintokai atsiliepė į Kauno raj. švietimo centre paskelbtą kalėdinių atvirukų akciją: „Būkite pasveikinti“. Namuose mokiniai kūrė kalėdines atvirutes, apmąstydami nuostabų Šv. Kalėdų slėpinį. Šiuo nelengvu metų    laikotarpiu, kai nebuvo galimybės apkabinti ir pasveikinti mums brangius žmones, galėjome į pašto dėžutę įmesti paruoštus sveikinimus ir jais pradžiuginti savo kaimynus bei draugus. 
Norėdami pagilinti šv. Kalėdų šventės sampratą užbaigiant 2020-uosius, šv. Jono Pauliaus II metus, Šlienavos mokyklos mokiniai drauge su tikybos mokytoja Laima Gužiene gruodžio mėnesį taip pat aktyviai įsitraukė į kalėdinių atvirukų akciją „Būkite pasveikinti“. Mokytoja rašo:
Šios akcijos dėka mokiniai ne tik ugdė kūrybiškumą, bet mokinosi dalintis kalėdiniu džiaugsmu su kitais, galbūt vienišais, apleistais, sergančiais, senatvės paliestais žmonėmis, kurie gyvena šalia. Išsiųsdami kalėdinius sveikinimus mokiniai plėtojo draugiškus kaimyniškus santykius, dovanojo šventiškumo ir gerumo dvasią, rodė rūpestį, atjautą ir dėmesingumą.
Ši veikla mokiniams tikrai patiko. Vienas mokinys itraukė į šią akciją net mažametę sesutę bei brolį, kurie irgi paruošė atvirukus ir drauge su broliu išsiuntė kaimynams sveikinimus. Mokiniai, atlikdami refleksiją pasakojo, jog sulaukė daug šiltų žodžių ir padėkų iš tų, kuriuos pradžiugino: „Ačiū už jūsų gerą širdį, norą pradžiuginti liūdinčius, pamirštus ir karantino įkalintus namuose“, „Širdingai dėkojame už tokią mielą staigemeną!“ Kiti mokiniai sulaukė netgi netikėto ir mielo atsako „dovanėlės su padėka ir sveikinimu“, kurį rado rytojaus dieną savo pašto dėžutėje. Šiais ypatingais suvaržymų laikais bet koks mažas mūsų iš širdies atliktas darbas gali duoti labai daug, pradžiuginti, įkvėpti, priversti nusišypsoti ir bent akimirką pasijusti laimingesniais.
Vilkijos gimnazijos tikybos vyr. mokytoja Virginija Žiobienė apgailestauja, kad dėl karantino vaikai negalėjo atvirukų įteikti asmeniškai bažnyčioje, tačiau vaikai neprarado noro dalyti kalėdinius džiaugsmu. Prieš Kūčias, laikydamiesi akcijos nuostatų ir karantino reikalavimų, vaikai savo gamybos atvirukais sveikino kaimynus, įmesdami sveikinimą į jų pašto dėžutes. Kaip pastebi mokytoja, taip vaikai ne tik mokėsi dalintis kalėdiniu džiaugsmu su kitais, bet ir ugdėsi pagarbą šalia esantiems žmonėms.
Į akciją „Būkite pasveikinti“ įsijungė Garliavos Jonučių progimnazijos 1-8 klasių mokiniai, lankantys ne tik tikybos, ber ir etikos pamokas. Tikybos mokytojos Irma Tekoriūtė, Aldona Šidagienė ir etikos mokytoja Jūratė Radzevičienė džiaugiasi:
Labai džiaugiamės gražia idėja. Juk taip šilta, miela ir paprasta nudžiuginti šalia gyvenančius žmones. Kai kurie mokiniai sulaukė ne tik padėkos žodžiu, bet ir gavo iš kaimynų atvirutes su sveikinimu.
Atvirukų akcijoje, kaip ir kasmet, dalyvavo ir Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos I-II kl. mokiniai. Tikybos mokytojos Daivos Bruzgienės teigimu, geriausiai akcijos sėkmę apibūdina mokinių atsiliepimai. Štai keletas:
„Šį savaitgalį nukeliavau pas kaimynystėje gyvenančią vienišą močiutę ir palikau savo gamybos atviruką.“
 „Palikau lauke prie durų.. Tas žmogus man paskambino ir labai apsidžiaugė, padėkojo, taip pat pasveikino su šventėm. Jo balse girdėjau džiaugsmą.“
„Ta močiutė kuriai padovanojau, davė man šokolada, ir padėkojo, kad neužmiršau jos.“
„Atvirutę įteikiau naujiems kaimynams, kurie tik ką atsikėlė.“
Kauno Rokų gimnazijoje akciją vykdė tikybos mokytoja metodininkė Inga Graužinienė, o Piliuonos gimnazijoje prie mokytojos Ingos prisijungė ir dailės mokytoja Vida Matuzevičienė:
Prieššventiniu laikotarpiu Kauno rajono Piliuonos gimnazijoje ir Kauno Rokų gimnazijoje vyko akcija „Būkite pasveikinti“. Joje dalyvavo gimnazijų 5-12 klasių mokiniai.
Akcijos tikslas – saugiu atstumu pasveikinti kaimynus, tuos žmones, kurių niekas nesveikina. Mokinai gamino atvirukus, rašė sveikinimus atvirukuose, fotografavo, dėjo juos į voką ir taip saugiai sveikino kaimynus.
Aptariant akciją „Būkite pasveikinti“ mokiniai įvardijo, kad kurdami atvirukus, sveikinimus jautėsi šventiškai, geranoriškai. Labiausiai juos pradžiugino sulaukta padėka iš kaimynų.
Mokiniai kalbantis įvardijo, kad ši akcija svarbi ir reikalinga: „juk kiek galime aplink pradžiuginti širdžių“.

Gimnazijų mokiniai vykusią akciją pristato sukurtuose video:

Piliuonos gimnazija
Rokų gimnazija
Nuoširdus AČIŪ visiems mokytojams ir mokiniams, dalyvavusiems akcijoje „Būkite pasveikinti“!
Akcijos organizatoriai: Inga Graužinienė Kauno rajono Piliuonos gimnazijos dorinio ugdymo mokytoja metodininkė, Kauno Rokų gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė, Julė Vaketienė, Kauno rajono Ringaudų pradinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė, Kauno rajono tikybos mokytojų metodinis būrelis, Kauno rajono švietimo centras